Wijziging Sander-Banken, Haansberg 28A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Etten-Leur Dossier NL.IMRO.0777.0131WPHAANSBERG28A Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0777.0131WPHAANSBERG28A-2001 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 533 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 2) 89 16,77%

- Wonen - Vrijstaand (art. 2) 444 83,23%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan