Van Bergenpark

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Etten-Leur Dossier NL.IMRO.0777.0134VANBERGENPARK Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0777.0134VANBERGENPARK-2001 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 69.705 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 10.796 15,49%

- Verkeer - Verblijf (art. 4) 8.726 12,52%

- Wonen (art. 5) 33.656 48,28%
- Wonen - Gestapeld (art. 6) 16.526 23,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 7) 25.090 35,99%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 33.713 48,37%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan