Horst 58 Gilze

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gilze en Rijen
DossierNL.IMRO.0784.BPHorst58
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0784.BPHorst58-VO01
Planstatusvoorontwerp
Datum planstatus 24-01-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 09-02-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.057 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 164 2,70%
- Groen (art. 3) 164 2,70%
Natuur 2.856 47,15%
- Natuur (art. 4) 2.856 47,15%
Verkeer 563 9,29%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 563 9,29%
Wonen 2.475 40,86%
- Wonen (art. 6) 2.475 40,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 12.115 200,00%
Waarde - Archeologie (art. 7) 6.057 100,00%
Waarde - Landschap 4 (art. 8) 6.057 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 6.057 100,00%
luchtvaartverkeerzone - 11 (art. 12.1) 6.057 100,00%
Overige zone 12.115 200,00%
overige zone - agrarisch verbredingsgebied (art. 12) 1.252 20,66%
overige zone - ihcs - 1 (art. 12.2) 6.057 100,00%
overige zone - kernrandzone (art. 12.3) 4.806 79,34%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Horst 62 Gilze detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beschikking ingevolge de artikelen 29 en 37 Wbb, BK Bodem te Houten, namens gemeente Gilze-Rijen, locatie Stormstraat e.o. te Rijen gemeente Gilze-Rijen, casenummer C2156640 detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen. detail
"Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen" detail
Vastgesteld geconsolideerde Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen detail
Drank- en Horecawet detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Horst Gilze detail

Meer weten over adressen?