Horst 58 Gilze

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gilze en Rijen Dossier NL.IMRO.0784.BPHorst58 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0784.BPHorst58-VO01 Planstatus voorontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.057 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 164 2,70%

- Natuur (art. 4) 2.856 47,15%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 563 9,29%

- Wonen (art. 6) 2.475 40,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 7) 6.057 100,00%
- Waarde - Landschap 4 (art. 8) 6.057 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - 11 (art. 12.1) 6.057 100,00%

- overige zone - agrarisch verbredingsgebied (art. 12) 1.252 20,66%
- overige zone - ihcs - 1 (art. 12.2) 6.057 100,00%
- overige zone - kernrandzone (art. 12.3) 4.806 79,34%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Horst