N282

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gilze en Rijen Dossier NL.IMRO.0784.BPN282 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0784.BPN282-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 394.947 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 6.238 1,58%

- Groen (art. 4) 1.807 0,46%

- Maatschappelijk - Militaire vliegbasis 2 (art. 5) 10.738 2,72%

- Natuur (art. 6) 162.454 41,13%

- Verkeer (art. 7) 213.709 54,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 8) 4.551 1,15%
- Leiding - Riool (art. 9) 13.791 3,49%
- Leiding - Water (art. 9) 6.705 1,70%

- Waarde - Archeologie (art. 10) 272.878 69,09%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - luchtvaart 1 (35-40 Ke) (art. 12.4) 50.041 12,67%
- geluidzone - luchtvaart 2 (40-45 Ke) (art. 12.5) 107.229 27,15%

- luchtvaartverkeerzone - 1 (art. 12.1) 3.701 0,94%
- luchtvaartverkeerzone - 2 (art. 12.1) 18.356 4,65%
- luchtvaartverkeerzone - 3 (art. 12.1) 37.776 9,56%
- luchtvaartverkeerzone - 4 (art. 12.1) 48.351 12,24%
- luchtvaartverkeerzone - 5 (art. 12.1) 12.248 3,10%
- luchtvaartverkeerzone - 6 (art. 12.1) 4.867 1,23%
- luchtvaartverkeerzone - 7 (art. 12.1) 4.884 1,24%
- luchtvaartverkeerzone - 8 (art. 12.1) 6.109 1,55%
- luchtvaartverkeerzone - 9 (art. 12.1) 7.547 1,91%

- milieuzone - geluidsgevoelige functie - 1 (art. 12.6) 91.252 23,10%
- milieuzone - geluidsgevoelige functie - 2 (art. 12.6) 61.493 15,57%
- milieuzone - geluidsgevoelige functie - 3 (art. 12.6) 158.112 40,03%

- overige zone - IHCS - 1 (art. 12.2) 393.464 99,62%

- veiligheidszone - munitie - 3 (art. 12.7) 24.880 6,30%

- vrijwaringszone - ILS - 10 (art. 12.3) 70.347 17,81%
- vrijwaringszone - ILS - 12 (art. 12.3) 18.513 4,69%
- vrijwaringszone - ILS - 5 (art. 12.3) 58.321 14,77%
- vrijwaringszone - ILS - 6 (art. 12.3) 48.103 12,18%
- vrijwaringszone - ILS - 7 (art. 12.3) 11.841 3,00%
- vrijwaringszone - ILS - 8 (art. 12.3) 42.008 10,64%
- vrijwaringszone - ILS - 9 (art. 12.3) 144.278 36,53%