Combinatie sporthal-zwembad Rijen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gilze en Rijen
DossierNL.IMRO.0784.BPsportzwemrijen
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0784.BPsportzwemrijen-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-02-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 19-02-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.526 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.877 21,27%
- Groen (art. 3) 2.877 21,27%
Maatschappelijk 6.042 44,66%
- Maatschappelijk (art. 4) 6.042 44,66%
Verkeer 4.608 34,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 4.608 34,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Combinatie sporthal-zwembad Rijen detail kaart
Combinatie sporthal-zwembad Rijen detail kaart
Herziening Vliegende Vennen Noord-Oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beschikking ingevolge de artikelen 29 en 37 Wbb, BK Bodem te Houten, namens gemeente Gilze-Rijen, locatie Stormstraat e.o. te Rijen gemeente Gilze-Rijen, casenummer C2156640 detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen. detail
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd detail
"Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen" detail
Vastgesteld geconsolideerde Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hannie Schaftlaan Rijen detail

Meer weten over adressen?