Driehoek 12, Gilze

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gilze en Rijen
DossierNL.IMRO.0784.PBDriehoek12
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0784.PBDriehoek12-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 22-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 27-10-2017
Teksten besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.942 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Driehoek 12, Gilze 19.942 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 19.942 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving Natuurbeschermingswet, Hoevenaars, E. Gilze en Rijen (C2128925) detail
Beschikking ingevolge de artikelen 29 en 37 Wbb, BK Bodem te Houten, namens gemeente Gilze-Rijen, locatie Stormstraat e.o. te Rijen gemeente Gilze-Rijen, casenummer C2156640 detail
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gilze en Rijen. detail
"Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen" detail
Vastgesteld geconsolideerde Erfgoedverordening 2010 gemeente Gilze en Rijen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Driehoek Gilze detail

Meer weten over adressen?