6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Goirle, herziening 2014 heeft op 23-09-2014 de status vastgesteld gekregen door Goirle.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Goirle
Dossier
NL.IMRO.0785.BP2014008Buitengeb
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0785.BP2014008Buitengeb-vg01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 98.879 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 2.578 2,61%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 45.401 45,92%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 5) 24.623 24,90%

- Agrarisch met waarden - Landschaps en natuurwaarden (art. 6) 2.374 2,40%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 7) 8.463 8,56%

- Bedrijf (art. 8) 2.294 2,32%

- Recreatie (art. 9) 3.807 3,85%

- Wonen (art. 10) 9.339 9,44%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - IHCS (art. 14.2) 27.394 27,70%
- luchtvaartverkeerzone - ILS (art. 14.3) 48.923 49,48%

- overige zone - AHS - Landbouw (art. 2) 53.645 54,25%
- overige zone - AHS - Landschap (art. 2) 24.588 24,87%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 26.670 26,97%
- overige zone - GHS - Landbouw (art. 2) 15.619 15,80%
- overige zone - GHS - Natuur (art. 2) 5.469 5,53%
- overige zone - historische groenstructuur (art. 2) 4.968 5,02%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 1) 47.287 47,82%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 1) 4.310 4,36%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 1) 36.690 37,11%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan