Boomteelt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Grave Dossier NL.IMRO.0786.BPBoomteelt Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0786.BPBoomteelt-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 23.787.170 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - boomteelt (art. 3) 213.136 0,90%
- overige zone - boomteelt uitgesloten (art. 3) 15.389.754 64,70%
- overige zone - openheid (art. 3) 1.027.534 4,32%