Bestemmingsplan Buitengebied Grave, herziening 2018

Bestemmingsplan Buitengebied Grave, herziening 2018 heeft op 18-10-2017 de status ontwerp gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-on01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 23.864.214 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 121.694 0,51%
- Agrarisch (art. 3) 121.694 0,51%
Agrarisch met waarden 792.223 3,32%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 506.502 2,12%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden (art. 6) 285.721 1,20%
Bedrijf 3.969 0,02%
- Bedrijf (art. 7) 3.969 0,02%
Bos 10.402 0,04%
- Bos (art. 10) 10.402 0,04%
Wonen 26.171 0,11%
- Wonen (art. 23) 26.171 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 147.123 0,62%
- Leiding (art. 24) 147.123 0,62 %
Waarde 20.246.702 84,84%
- Waarde - Archeologie (art. 25) 19.076.028 79,94 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 26) 1.170.674 4,91 %
Waterstaat 8.713.551 36,51%
- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 27) 5.157.649 21,61 %
- Waterstaat - Stroomvoerend winterbed (art. 28) 2.614.768 10,96 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 941.134 3,94 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Overige zone 104.288.677 437,01%
- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 2) 4.626.681 19,39 %
- overige zone - archeologie categorie 2 (art. 25) 553.354 2,32 %
- overige zone - archeologie categorie 3 (art. 25) 1.328.270 5,57 %
- overige zone - archeologie categorie 4 (art. 25) 12.607.354 52,83 %
- overige zone - archeologie categorie 5 (art. 25) 4.715.054 19,76 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 1.548.306 6,49 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 19.113.477 80,09 %
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 2) 16.950.947 71,03 %
- overige zone - groeneblauwe mantel (art. 2) 11.779.689 49,36 %
- overige zone - kernrandzone (art. 2) 1.126.709 4,72 %
- overige zone - kwetsbare soorten (art. 2) 1.940.191 8,13 %
- overige zone - leefgebied dassen (art. 2) 12.798.616 53,63 %
- overige zone - Natuurnetwerk Brabant (art. 2) 5.775.127 24,20 %
- overige zone - natuur- of landschapselement (art. 33.5) 15.741 0,07 %
- overige zone - openheid (art. 2) 2.925.894 12,26 %
- overige zone - struweelvogels (art. 2) 2.709.952 11,36 %
- overige zone - weidevogels (art. 2) 1.306.639 5,48 %
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 2) 974.195 4,08 %
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 2) 1.492.481 6,25 %
Reconstructiewetzone 24.197.934 101,40%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 33.6) 19.096.443 80,02 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 33.6) 5.101.491 21,38 %
Veiligheidszone 2.255 0,01%
- veiligheidszone - munitie c (art. 33.1) 2.255 0,01 %
Vrijwaringszone 273.980 1,15%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 2) 125.613 0,53 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 33.4) 148.367 0,62 %
Wetgevingzone 36.092 0,15%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 35) 36.092 0,15 %