Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2018

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2018 heeft op 02-10-2019 de status vastgesteld gekregen door .

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0786.BPBuitengeb2018-va02
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 22.713.523 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 123.130 0,54%
- Agrarisch (art. 3) 123.130 0,54%
Agrarisch met waarden 777.108 3,42%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 506.482 2,23%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden (art. 6) 270.626 1,19%
Bedrijf 8.936 0,04%
- Bedrijf (art. 7) 8.936 0,04%
Bos 10.402 0,05%
- Bos (art. 10) 10.402 0,05%
Wonen 27.728 0,12%
- Wonen (art. 23) 27.728 0,12%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 145.200 0,64%
- Leiding (art. 24) 145.200 0,64 %
Waarde 19.094.655 84,07%
- Waarde - Archeologie (art. 25) 17.923.981 78,91 %
- Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 26) 1.170.674 5,15 %
Waterstaat 8.606.738 37,89%
- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 27) 5.071.257 22,33 %
- Waterstaat - Stroomvoerend winterbed (art. 28) 2.614.768 11,51 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 29) 920.713 4,05 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Overige zone 99.853.209 439,62%
- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 2) 4.584.400 20,18 %
- overige zone - archeologie categorie 2 (art. 25) 550.861 2,43 %
- overige zone - archeologie categorie 3 (art. 25) 1.194.815 5,26 %
- overige zone - archeologie categorie 4 (art. 25) 11.637.121 51,23 %
- overige zone - archeologie categorie 5 (art. 25) 4.528.485 19,94 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 1.509.490 6,65 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 18.298.363 80,56 %
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 2) 15.819.135 69,65 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 11.359.550 50,01 %
- overige zone - kernrandzone (art. 34) 867.549 3,82 %
- overige zone - kwetsbare soorten (art. 2) 1.897.509 8,35 %
- overige zone - leefgebied dassen (art. 2) 12.493.296 55,00 %
- overige zone - Natuurnetwerk Brabant (art. 34) 5.732.209 25,24 %
- overige zone - natuur- of landschapselement (art. 33.5) 12.765 0,06 %
- overige zone - openheid (art. 2) 2.925.894 12,88 %
- overige zone - struweelvogels (art. 2) 2.667.671 11,74 %
- overige zone - weidevogels (art. 2) 1.306.639 5,75 %
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 2) 974.977 4,29 %
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 2) 1.492.481 6,57 %
Reconstructiewetzone 22.701.052 99,95%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 33.6) 18.281.777 80,49 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 33.6) 4.419.275 19,46 %
Veiligheidszone 2.267 0,01%
- veiligheidszone - munitie c (art. 33.1) 2.267 0,01 %
Vrijwaringszone 274.027 1,21%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 2) 125.661 0,55 %
- vrijwaringszone - vaarweg (art. 33.4) 148.367 0,65 %
Wetgevingzone 18.234 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 35) 18.234 0,08 %