6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Haaren heeft op 07-09-2011 de status onherroepelijk gekregen door Haaren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haaren
Dossier
NL.IMRO.0788.BP1001BG00000M100
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0788.BP1001BG00000M100-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 53.728.610 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 14.121.622 26,28%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 6) 7.251.422 13,50%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 7) 3.489.451 6,49%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 4) 2.503.729 4,66%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 5) 5.719.623 10,65%

- Bedrijf (art. 8) 438.997 0,82%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.362 0,01%

- Bos (art. 10) 3.167.660 5,90%

- Gemengd - 1 (art. 11) 29.146 0,05%
- Gemengd - 2 (art. 12) 245.062 0,46%

- Groen (art. 13) 9.261 0,02%

- Horeca (art. 14) 73.869 0,14%

- Maatschappelijk (art. 15) 566.653 1,05%

- Natuur (art. 16) 11.822.696 22,00%

- Recreatie (art. 17) 165.595 0,31%
- Recreatie - Recreatiewoning 1 (art. 18) 83.086 0,15%
- Recreatie - Recreatiewoning 2 (art. 19) 10.161 0,02%

- Sport (art. 20) 86.004 0,16%

- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 158.993 0,30%
- Verkeer - Wegen (art. 22) 2.022.316 3,76%
- Verkeer - Zandwegen (art. 23) 302.686 0,56%

- Water (art. 24) 673.083 1,25%

- Wonen (art. 25) 1.267.833 2,36%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 26) 598.966 1,11%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 227.490 0,42%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 33.304.734 61,99%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 125.590 0,23%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 30) 2.390.435 4,45%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 1.100.141 2,05%

- Waterstaat - Natte natuurparel bufferzone (art. 32) 15.375.087 28,62%
- Waterstaat - Natte natuurparel kernzone (art. 33) 7.906.265 14,72%
- Waterstaat - Waterberging (art. 34) 3.917.778 7,29%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 38.3) 14.976.365 27,87%
- milieuzone - waterwingebied (art. 38.2) 216.752 0,40%

- other: beekherstelgebied (art. 38.1) 1.617.217 3,01%
- other: boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3.3.2) 11.700.544 21,78%
- other: ecologische verbindingszone (art. 1) 850.622 1,58%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3.7.2) 37.998.883 70,72%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 3.7.3) 558.202 1,04%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3.7.3) 15.141.802 28,18%

- veiligheidszone - lpg (art. 25.3) 91.808 0,17%