Herziening Buitengebied Berktweg 4, 6 en 8 Haaren

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaren Dossier NL.IMRO.0788.BP16BGBERKTWG468 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0788.BP16BGBERKTWG468-VA01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 65.966 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 29.185 44,24%

- Bedrijf (art. 4) 21.703 32,90%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 5) 15.078 22,86%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waterstaat - Natte natuurparel bufferzone (art. 6) 62.264 94,39%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3) 29.190 44,25%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Berktweg