7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020 heeft op 08-06-2020 de status ontwerp gekregen door Haaren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haaren
Dossier
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 53.072.453 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.818.603 26,04%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 4) 5.641.871 10,63%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 5) 3.503.183 6,60%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 6) 3.120.334 5,88%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 7) 5.936.583 11,19%

- Bedrijf (art. 8) 419.808 0,79%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.362 0,01%

- Bos (art. 10) 3.138.636 5,91%

- Gemengd - 1 (art. 11) 29.148 0,05%
- Gemengd - 2 (art. 12) 200.710 0,38%

- Groen (art. 13) 9.261 0,02%

- Horeca (art. 14) 38.147 0,07%

- Maatschappelijk (art. 15) 566.660 1,07%

- Natuur (art. 16) 12.325.545 23,22%

- Recreatie (art. 17) 173.565 0,33%
- Recreatie - Recreatiewoning 1 (art. 18) 83.086 0,16%
- Recreatie - Recreatiewoning 2 (art. 19) 14.068 0,03%

- Sport (art. 20) 86.004 0,16%

- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 158.985 0,30%
- Verkeer - Wegen (art. 22) 1.514.605 2,85%
- Verkeer - Zandwegen (art. 23) 311.126 0,59%

- Water (art. 24) 707.068 1,33%

- Wonen (art. 25) 1.272.080 2,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 26) 312.951 0,59%
- Leiding - Brandstof (art. 27) 79.460 0,15%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 227.490 0,43%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 32.673.128 61,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 92.357 0,17%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 421.507 0,79%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 32) 1.967.650 3,71%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 864.190 1,63%

- Waterstaat - Waterberging (art. 36) 4.207.487 7,93%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 271.954 0,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 41.2) 522.199 0,98%

- overige zone - aardkundig waardevol (art. 41.8) 4.740.927 8,93%
- overige zone - ambtshalve wijziging (art. 45.1) 3.544.065 6,68%
- overige zone - attentiezone waterhuishouding (art. 41.12) 32.513.846 61,26%
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 41.9) 2.422.881 4,57%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3) 37.456.392 70,58%
- overige zone - boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3) 11.422.110 21,52%
- overige zone - boringsvrijezone (art. 41.10) 11.434.935 21,55%
- overige zone - complex van cultuurhistorisch belang (art. 3) 203.177 0,38%
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 41.11) 14.775.304 27,84%
- overige zone - gemengd landelijk gebied (art. 3) 18.257.008 34,40%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 3) 15.019.960 28,30%
- overige zone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41.13) 2.849.178 5,37%
- overige zone - kern landelijk gebied (art. 8) 120.055 0,23%
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant (art. 41.5) 19.697.411 37,11%
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant ecologische verbindingszone (art. 41.7) 1.153.622 2,17%
- overige zone - reservering waterberging (art. 41.14) 6.019.719 11,34%
- overige zone - stalderingsgebied (art. 3) 53.066.383 99,99%
- overige zone - wijzigingsplan 1 (art. 45) 17.070 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 10 (art. 45) 47.802 0,09%
- overige zone - wijzigingsplan 11 (art. 45) 8.184 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 12 (art. 45) 2.803 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 13 (art. 45) 10.883 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 14 (art. 45) 13.391 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 15 (art. 45) 32.272 0,06%
- overige zone - wijzigingsplan 16 (art. 45) 19.688 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 17 (art. 45) 4.803 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 18 (art. 45) 21.411 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 19 (art. 45) 8.100 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 2 (art. 45) 242.281 0,46%
- overige zone - wijzigingsplan 20 (art. 45) 19.103 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 21 (art. 45) 16.035 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 22 (art. 45) 69.580 0,13%
- overige zone - wijzigingsplan 23 (art. 45) 10.698 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 3 (art. 45) 8.851 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 4 (art. 45) 9.794 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 5 (art. 45) 7.457 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 6 (art. 45) 21.390 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 7 (art. 45) 2.950 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 8 (art. 45) 3.674 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 9 (art. 45) 21.083 0,04%

- veiligheidszone - leiding (art. 41.6) 356.384 0,67%
- veiligheidszone - lpg (art. 25.3.1) 91.868 0,17%

- vrijwaringszone - snelweg (art. 41.15) 648.281 1,22%