7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020 heeft op 06-10-2020 de status vastgesteld gekregen door Haaren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haaren
Dossier
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 52.905.234 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.770.920 26,03%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 4) 5.458.846 10,32%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 5) 3.011.650 5,69%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 6) 3.268.997 6,18%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 7) 5.894.763 11,14%

- Bedrijf (art. 8) 412.850 0,78%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.362 0,01%

- Bos (art. 10) 3.139.681 5,93%

- Gemengd - 1 (art. 11) 29.148 0,06%
- Gemengd - 2 (art. 12) 200.710 0,38%

- Groen (art. 13) 9.261 0,02%

- Horeca (art. 14) 37.047 0,07%

- Maatschappelijk (art. 15) 566.660 1,07%

- Natuur (art. 16) 12.886.034 24,36%

- Recreatie (art. 17) 173.565 0,33%
- Recreatie - Recreatiewoning 1 (art. 18) 83.086 0,16%
- Recreatie - Recreatiewoning 2 (art. 19) 10.526 0,02%

- Sport (art. 20) 86.004 0,16%

- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 158.985 0,30%
- Verkeer - Wegen (art. 22) 1.459.464 2,76%
- Verkeer - Zandwegen (art. 23) 276.827 0,52%

- Water (art. 24) 705.624 1,33%

- Wonen (art. 25) 1.267.276 2,40%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 26) 308.930 0,58%
- Leiding - Brandstof (art. 27) 79.460 0,15%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 221.297 0,42%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 32.541.993 61,51%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 92.357 0,17%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 421.507 0,80%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 32) 1.967.650 3,72%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 864.190 1,63%

- Waterstaat - Waterberging (art. 36) 4.243.190 8,02%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 271.954 0,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 41.2) 522.199 0,99%

- overige zone - aardkundig waardevol (art. 41.8) 4.740.927 8,96%
- overige zone - ambtshalve wijziging (art. 45.1) 4.214.473 7,97%
- overige zone - attentiezone waterhuishouding (art. 45.1) 32.501.935 61,43%
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 41.9) 2.422.872 4,58%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3) 37.363.640 70,62%
- overige zone - boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3) 11.391.804 21,53%
- overige zone - boringsvrijezone (art. 41.10) 11.394.295 21,54%
- overige zone - complex van cultuurhistorisch belang (art. 3) 203.177 0,38%
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 41.11) 14.765.853 27,91%
- overige zone - gemengd landelijk gebied (art. 3) 18.173.507 34,35%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 3) 14.970.501 28,30%
- overige zone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 41.13) 2.849.178 5,39%
- overige zone - kern landelijk gebied (art. 8) 110.995 0,21%
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant (art. 41.5) 19.690.925 37,22%
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant ecologische verbindingszone (art. 41.7) 1.034.160 1,95%
- overige zone - reservering waterberging (art. 41.14) 6.127.622 11,58%
- overige zone - stalderingsgebied (art. 3) 52.905.201 100,00%
- overige zone - wijzigingsplan 1 (art. 45.1) 17.070 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 10 (art. 45.1) 47.802 0,09%
- overige zone - wijzigingsplan 11 (art. 45.1) 8.184 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 12 (art. 45.1) 2.803 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 13 (art. 45.1) 10.883 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 14 (art. 45.1) 13.391 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 15 (art. 45.1) 32.272 0,06%
- overige zone - wijzigingsplan 16 (art. 45.1) 19.688 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 17 (art. 45.1) 4.803 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 18 (art. 45.1) 21.411 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 19 (art. 45.1) 8.100 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 2 (art. 45.1) 242.281 0,46%
- overige zone - wijzigingsplan 20 (art. 45.1) 19.103 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 21 (art. 45.1) 16.035 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 22 (art. 45.1) 69.580 0,13%
- overige zone - wijzigingsplan 23 (art. 45.1) 10.698 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 24 (art. 45.1) 49.819 0,09%
- overige zone - wijzigingsplan 3 (art. 45.1) 8.851 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 4 (art. 45.1) 9.794 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 5 (art. 45.1) 7.457 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 6 (art. 45.1) 21.390 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 7 (art. 45.1) 2.950 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 8 (art. 45.1) 3.674 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 9 (art. 45.1) 21.083 0,04%

- veiligheidszone - leiding (art. 45.1) 356.384 0,67%
- veiligheidszone - lpg (art. 45.1) 76.352 0,14%

- vrijwaringszone - autoweg (art. 45.1) 111.519 0,21%