7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020 heeft op 01-11-2019 de status voorontwerp gekregen door Haaren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haaren
Dossier
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0788.BP20BGherziening-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 52.889.763 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 13.254.186 25,06%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 6) 5.618.679 10,62%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 7) 3.503.183 6,62%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 1 (art. 4) 3.652.140 6,91%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 2 (art. 5) 5.936.583 11,22%

- Bedrijf (art. 8) 419.808 0,79%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 3.362 0,01%

- Bos (art. 10) 3.136.850 5,93%

- Gemengd - 1 (art. 11) 29.148 0,06%
- Gemengd - 2 (art. 12) 200.710 0,38%

- Groen (art. 13) 9.261 0,02%

- Horeca (art. 14) 38.147 0,07%

- Maatschappelijk (art. 15) 438.335 0,83%

- Natuur (art. 16) 12.328.761 23,31%

- Recreatie (art. 17) 173.565 0,33%
- Recreatie - Recreatiewoning 1 (art. 18) 83.086 0,16%
- Recreatie - Recreatiewoning 2 (art. 19) 14.068 0,03%

- Sport (art. 20) 86.004 0,16%

- Verkeer - Railverkeer (art. 21) 158.985 0,30%
- Verkeer - Wegen (art. 22) 1.514.605 2,86%
- Verkeer - Zandwegen (art. 23) 311.126 0,59%

- Water (art. 24) 707.079 1,34%

- Wonen (art. 25) 1.272.080 2,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 26) 336.016 0,64%
- Leiding - Brandstof (art. 27) 79.460 0,15%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 227.490 0,43%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 32.669.164 61,77%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 92.357 0,17%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 421.507 0,80%
- Waarde - Archeologisch monument (art. 32) 1.967.650 3,72%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 864.190 1,63%

- Waterstaat - Natte natuurparel bufferzone (art. 34) 14.951.877 28,27%
- Waterstaat - Natte natuurparel kernzone (art. 35) 7.840.261 14,82%
- Waterstaat - Waterberging (art. 36) 4.157.137 7,86%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 40.3) 3.444.408 6,51%
- milieuzone - waterwingebied (art. 40.2) 522.199 0,99%

- overige zone - aardkundig waardevol (art. 40.8) 4.740.927 8,96%
- overige zone - attentiegebied Natuur Netwerk Brabant (art. 40.9) 24.884.659 47,05%
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 40.10) 2.436.569 4,61%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3) 37.267.632 70,46%
- overige zone - bestaand stedelijk gebied (art. 3) 119.415 0,23%
- overige zone - boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3) 11.455.614 21,66%
- overige zone - boringsvrijezone (art. 40.11) 11.563.370 21,86%
- overige zone - complex van cultuurhistorisch belang (art. 3) 171.802 0,32%
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 40.12) 14.591.417 27,59%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 40.4) 15.272.877 28,88%
- overige zone - kern landelijk gebied (art. 8) 18.075.234 34,18%
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant (art. 40.5) 19.427.189 36,73%
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant ecologische verbindingszone (art. 40.7) 1.167.310 2,21%
- overige zone - regionale waterberging (art. 40.14) 4.095.991 7,74%
- overige zone - reservering waterberging (art. 40.15) 3.379.203 6,39%
- overige zone - stalderingsgebied (art. 3) 52.883.693 99,99%
- overige zone - wijzigingsplan 1 (art. 44.1) 17.070 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 10 (art. 44.1) 47.802 0,09%
- overige zone - wijzigingsplan 11 (art. 44.1) 8.184 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 12 (art. 25) 2.803 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 13 (art. 25) 10.883 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 14 (art. 3) 13.391 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 15 (art. 4) 32.272 0,06%
- overige zone - wijzigingsplan 16 (art. 25) 19.688 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 17 (art. 25) 4.803 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 18 (art. 44.1) 21.411 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 19 (art. 3) 8.100 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 2 (art. 44.1) 242.281 0,46%
- overige zone - wijzigingsplan 20 (art. 16) 19.103 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 21 (art. 44.1) 16.035 0,03%
- overige zone - wijzigingsplan 22 (art. 44.1) 69.580 0,13%
- overige zone - wijzigingsplan 23 (art. 25) 10.698 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 3 (art. 44.1) 8.851 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 4 (art. 44.1) 9.794 0,02%
- overige zone - wijzigingsplan 5 (art. 44.1) 7.457 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 6 (art. 44.1) 21.390 0,04%
- overige zone - wijzigingsplan 7 (art. 44.1) 2.950 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 8 (art. 44.1) 3.674 0,01%
- overige zone - wijzigingsplan 9 (art. 3) 21.083 0,04%