7.9
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kom Haaren heeft op 12-12-2013 de status onherroepelijk gekregen door Haaren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Haaren
Dossier
NL.IMRO.0788.BPHaaren
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0788.BPHaaren-VA02
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.858.176 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 150.123 8,08%
- Agrarisch - Kernrandgebied (art. 4) 29.946 1,61%

- Bedrijf (art. 5) 100.092 5,39%

- Bos (art. 6) 15.316 0,82%

- Detailhandel (art. 7) 6.154 0,33%

- Dienstverlening (art. 8) 718 0,04%

- Gemengd (art. 9) 28.590 1,54%
- Gemengd - Uit te werken (art. 27) 5.072 0,27%

- Groen (art. 10) 109.857 5,91%

- Horeca (art. 11) 11.347 0,61%

- Kantoor (art. 12) 718 0,04%

- Maatschappelijk (art. 13) 63.565 3,42%

- Natuur (art. 14) 9.150 0,49%

- Recreatie (art. 15) 1.507 0,08%

- Sport (art. 16) 85.366 4,59%

- Tuin (art. 17) 160.982 8,66%
- Tuin - Haerens Hof (art. 18) 1.000 0,05%

- Verkeer (art. 19) 277.391 14,93%
- Verkeer - Haerens Hof (art. 20) 2.781 0,15%
- Verkeer - Zandweg (art. 21) 3.618 0,19%

- Water (art. 20) 9.228 0,50%

- Wonen (art. 23) 747.905 40,25%
- Wonen - Haerens Hof (art. 24) 5.096 0,27%
- Wonen - Uit te werken (art. 28) 1.878 0,10%

- Woongebied (art. 25) 9.820 0,53%
- Woongebied - Zorgwonen (art. 26) 20.958 1,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 29) 33.755 1,82%
- Leiding - Gas (art. 30) 1.639 0,09%
- Leiding - Riool (art. 31) 4.188 0,23%
- Leiding - Water (art. 32) 1.824 0,10%

- Waarde - Archeologie (art. 33) 5.175 0,28%

- Waterstaat - Natte natuurparel bufferzone (art. 34) 14.272 0,77%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: copal-terreinen (art. 38.1) 26.367 1,42%
- other: gemeentewerf,brandweerkazerne,milieustraat (art. 38.2) 29.899 1,61%

- wro-zone - ontheffingsgebied (art. 5.3.2) 310 0,02%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 1.858.176 100%
Enkelbestemming 0,27%
Enkelbestemming 0,10%