Köppenstraat 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaren
DossierNL.IMRO.0788.WP18Koppenstraat4
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0788.WP18Koppenstraat4-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-04-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 01-05-2019
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 26.573 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 26.573 100,00%
- Agrarisch (art. 3) 26.573 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.961 7,38%
Leiding (art. 4) 1.961 7,38%
Waarde 26.573 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 26.573 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 26.573 100,00%
overige zone - boomteeltontwikkelingsgebied (art. 3) 26.573 100,00%
Reconstructiewetzone 26.573 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 21.783 81,97%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 4.790 18,03%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Haaren, correctieve herziening detail kaart
Buitengebied Haaren, correctieve herziening detail kaart
Buitengebied Haaren detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Oisterwijk detail
gemeente Oisterwijk - verkeersbesluit brommers op de rijbaan - gehele gemeente detail
Welstandsnota Oisterwijk 2015 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Heideweg, A2505 in Haaren (OV52174) detail
Tijdelijke verkeersmaatregel voor evenement detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Köppenstraat Haaren detail

Meer weten over adressen?