Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Helmond - tweede gedeeltelijke herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Helmond
DossierNL.IMRO.0794.0000BP130016
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0794.0000BP130016-2000
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 382.950 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 44.384 11,59%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 3) 44.384 11,59%
Natuur 9.714 2,54%
- Natuur (art. 4) 9.714 2,54%
Water 6.609 1,73%
- Water (art. 5) 6.609 1,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.477 0,65%
Leiding (art. 6) 2.477 0,65%
Waarde 11.735 3,06%
Waarde - Archeologie hoog (art. 7) 7.852 2,05%
Waarde - Natuur (art. 8) 3.883 1,01%
Waterstaat 44.384 11,59%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 9) 44.384 11,59%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 358.156 93,53%
geluidzone - industrie (art. 13.1) 358.156 93,53%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Suytkade I vastgesteld 10-05-2019 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Helmond - tweede gedeeltelijke herziening vastgesteld 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Hoogeind - Beemdweg vastgesteld 11-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Helmond geconsolideerde versie 31-10-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk 28-06-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning WABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, Den Ouden Regionaal Overslagcentrum B.V, Helmond 25-06-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Jeugdhulp Helmond 2019 05-06-2019 05-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Helmond 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening individuele studietoeslag Helmond 2015 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Goorsebaan Helmond detail
Kanaaldijk Z.W. Helmond detail
Lungendonk Helmond detail

Meer weten over adressen?