De Overlaet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Hertogenbosch Dossier NL.IMRO.0796.0002061 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0796.0002061-1501 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.291.110 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 8.134 0,63%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 201 0,02%

- Bedrijventerrein (art. 5) 38.152 2,95%

- Cultuur en ontspanning (art. 6) 4.745 0,37%

- Gemengd - 1 (art. 7) 3.410 0,26%
- Gemengd - 2 (art. 8) 5.455 0,42%

- Groen (art. 9) 196.382 15,21%

- Horeca (art. 10) 1.064 0,08%

- Kantoor (art. 11) 6.815 0,53%

- Maatschappelijk (art. 12) 14.930 1,16%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 322.188 24,95%

- Water (art. 14) 59.534 4,61%

- Wonen - 1 (art. 15) 589.607 45,67%
- Wonen - 2 (art. 16) 37.375 2,89%
- Wonen - 3 (art. 17) 997 0,08%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 18) 2.122 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 19) 8.957 0,69%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: afwijkend peil (art. 15) 22.000 1,70%
- other: afwijkend peil (art. 16) 4.218 0,33%
- other: afwijkend peil (art. 3) 173 0,01%
- other: afwijkend peil (art. 4) 91 0,01%
- other: afwijkend peil (art. 9) 23.441 1,82%
- other: archeologische waarden 1 (art. 21) 5.645 0,44%
- other: archeologische waarden 2 (art. 21) 3.009 0,23%
- other: archeologische waarden 3 (art. 21) 1.282.456 99,33%

- veiligheidszone - lpg (art. 13) 1.108 0,09%
- veiligheidszone - lpg (art. 14) 321 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 5) 2.751 0,21%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 15) 628 0,05%
- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 9) 1.341 0,10%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 15) 781 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 9) 118 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 9) 1.206 0,09%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 9) 2.152 0,17%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 15) 1.722 0,13%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 15) 1.718 0,13%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 15) 34 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 3) 173 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 9) 41 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 16) 1.935 0,15%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 15) 117 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 3) 586 0,05%