Buitengebied noord en Kloosterstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Hertogenbosch Dossier NL.IMRO.0796.0002152 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0796.0002152-1301 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.455.592 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 9.108.301 67,69%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 622.876 4,63%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 2.575.581 19,14%

- Bedrijf (art. 6) 58.994 0,44%

- Detailhandel (art. 7) 9.272 0,07%

- Dienstverlening (art. 8) 3.547 0,03%

- Groen (art. 9) 10.590 0,08%

- Natuur (art. 10) 82.554 0,61%

- Sport (art. 11) 78.714 0,58%

- Verkeer (art. 12) 495.729 3,68%

- Water (art. 13) 256.597 1,91%

- Wonen (art. 14) 152.588 1,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 41.721 0,31%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 648.076 4,82%
- Leiding - Riool (art. 17) 22.306 0,17%
- Leiding - Water (art. 18) 7.662 0,06%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 98.160 0,73%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 163.540 1,22%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 21) 4.045.422 30,06%
- Waarde - Attentiegebied EHS (art. 22) 555.319 4,13%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 23) 72.084 0,54%
- Waarde - Ecologische verbindingszone (art. 24) 58.863 0,44%
- Waarde - Groen blauwe mantel (art. 25) 1.462.219 10,87%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 26) 41.374 0,31%
- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 85.570 0,64%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 28) 45.750 0,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 3) 207.356 1,54%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 2) 5.340.007 39,69%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 2) 5.199.722 38,64%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 2) 2.844.918 21,14%