7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied noord en Kloosterstraat heeft op 10-12-2012 de status ontwerp gekregen door 's-Hertogenbosch.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
's-Hertogenbosch
Dossier
NL.IMRO.0796.0002152
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0796.0002152-1301
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 13.455.592 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 9.108.301 67,69%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 622.876 4,63%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 2.575.581 19,14%

- Bedrijf (art. 6) 58.994 0,44%

- Detailhandel (art. 7) 9.272 0,07%

- Dienstverlening (art. 8) 3.547 0,03%

- Groen (art. 9) 10.590 0,08%

- Natuur (art. 10) 82.554 0,61%

- Sport (art. 11) 78.714 0,58%

- Verkeer (art. 12) 495.729 3,68%

- Water (art. 13) 256.597 1,91%

- Wonen (art. 14) 152.588 1,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 15) 41.721 0,31%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 16) 648.076 4,82%
- Leiding - Riool (art. 17) 22.306 0,17%
- Leiding - Water (art. 18) 7.662 0,06%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 19) 98.160 0,73%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 20) 163.540 1,22%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 21) 4.045.422 30,06%
- Waarde - Attentiegebied EHS (art. 22) 555.319 4,13%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 23) 72.084 0,54%
- Waarde - Ecologische verbindingszone (art. 24) 58.863 0,44%
- Waarde - Groen blauwe mantel (art. 25) 1.462.219 10,87%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 26) 41.374 0,31%
- Waterstaat - Waterkering (art. 27) 85.570 0,64%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 28) 45.750 0,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 3) 207.356 1,54%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 2) 5.340.007 39,69%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 2) 5.199.722 38,64%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 2) 2.844.918 21,14%