Omgevingsvergunning Conceptbouwplan zes appartementen Vliertsesteeg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Hertogenbosch Dossier NL.IMRO.0796.0002167 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0796.0002167-1201 Planstatus voorontwerp Teksten toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 608 100%

Besluitgebied naam m2 %
Omgevingsvergunning Conceptbouwplan zes appartementen Vliertsesteeg 608 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Vliertsesteeg