Mariaburg 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Hertogenbosch Dossier NL.IMRO.0796.0002335 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0796.0002335-1401 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 234.030 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 2.467 1,05%

- Natuur (art. 4) 201.432 86,07%

- Verkeer (art. 5) 7.729 3,30%

- Wonen - 1 (art. 6) 11.579 4,95%
- Wonen - 2 (art. 7) 10.824 4,62%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Water (art. 8) 379 0,16%

- Waarde - Archeologie (art. 9) 146.805 62,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 13.1) 234.030 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Graafsebaan