Coudewater (golfbaan en erven)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Hertogenbosch Dossier NL.IMRO.0796.0002386 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0796.0002386-1201 Planstatus voorontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 224.039 100%

Enkelbestemming m2 %
- Gemengd (art. 3) 206.827 92,32%

- Groen (art. 4) 877 0,39%

- Wonen (art. 5) 16.333 7,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 6) 143 0,06%

- Waarde - Archeologie - 2 (art. 7) 78.700 35,13%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Peter de Gorterstraat