Bestemmingsplan Bestemmingsplan Heusden Buitengebied

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Heusden Buitengebied heeft op 14-01-2013 de status vastgesteld gekregen door Heusden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heusden
Dossier
NL.IMRO.0797.BPBuitengebied
Dossierstatus
deels in werking
Identificatie
NL.IMRO.0797.BPBuitengebied-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 64.594.355 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 37.011.900 57,30%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 2.354.406 3,64%

- Bedrijf (art. 5) 139.163 0,22%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 39.705 0,06%
- Bedrijf - Opslag (art. 7) 6.242 0,01%

- Bos (art. 8) 1.387.466 2,15%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 9) 13.979 0,02%

- Gemengd (art. 10) 8.910 0,01%

- Groen (art. 11) 3.079 0,00%

- Horeca (art. 12) 23.476 0,04%

- Maatschappelijk (art. 13) 109.029 0,17%

- Natuur (art. 14) 16.551.687 25,62%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 411.149 0,64%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 16) 703 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 198.191 0,31%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 48.942 0,08%

- Sport (art. 19) 413.114 0,64%
- Sport - Manege (art. 20) 28.875 0,04%

- Tuin (art. 21) 171.713 0,27%

- Verkeer - Parkeerterrein (art. 22) 10.258 0,02%
- Verkeer - Snelweg (art. 23) 737.742 1,14%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 24) 2.239.639 3,47%

- Water (art. 25) 2.120.529 3,28%

- Wonen (art. 26) 564.460 0,87%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 27) 30.534 0,05%
- Leiding - Gas (art. 28) 91.463 0,14%
- Leiding - Hoogspanning (art. 29) 438.662 0,68%
- Leiding - Water (art. 30) 386.974 0,60%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 4.267 0,01%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 2.519.384 3,90%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 12.119.551 18,76%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 19.880.969 30,78%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 35) 870.359 1,35%

- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 36) 1.198.657 1,86%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 1.189.346 1,84%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 1.245.882 1,93%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 42.14) 34.402 0,05%
- milieuzone - waterwingebied (art. 42.2) 38.503 0,06%

- other: attentiegebied ehs (art. 42.3) 20.598.020 31,89%
- other: boringsvrije zone (art. 42.1) 3.844.758 5,95%
- other: cultuurhistorisch vlak (art. 42.4) 26.233.874 40,61%
- other: ecologische hoofdstructuur (art. 42.6) 24.264.808 37,56%
- other: eendenkooi (art. 42.5) 3.469.580 5,37%
- other: groenblauwe mantel (art. 42.7) 26.099.957 40,41%
- other: openheid (art. 3) 24.093.633 37,30%
- other: schootsvelden (art. 42.8) 4.933.431 7,64%
- other: waterwerk (art. 42.9) 26.905 0,04%
- other: zoekgebied voor ecologische verbindingszones (art. 42.13) 917.938 1,42%

- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 27.951.657 43,27%

- veiligheidszone - lpg (art. 42.10) 11.771 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.11) 516.424 0,80%
- vrijwaringszone - snelweg (art. 42.12) 1.048.420 1,62%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 44.2) 840 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 44.2) 835 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 11 (art. 44.2) 8.943 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 12 (art. 44.2) 1.000 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 13 (art. 44.2) 1.242 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 14 (art. 44.2) 89 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 15 (art. 44.3) 75.637 0,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied 16 (art. 44.4) 1.380 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 17 (art. 44.5) 38.070 0,06%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 44.2) 17.610 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 44.2) 1.053 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 44.2) 155.750 0,24%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 44.2) 53.786 0,08%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 44.2) 2.262 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 44.2) 5.247 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 44.2) 1.177 0,00%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 44.2) 611 0,00%