Drunen Herziening 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heusden Dossier NL.IMRO.0797.BPdrunen Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0797.BPdrunen-VG01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.794.812 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.884 0,34%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 5.494 0,14%

- Bedrijf (art. 5) 33.852 0,89%

- Centrum (art. 6) 70.862 1,87%

- Gemengd (art. 7) 226.176 5,96%

- Groen (art. 8) 343.446 9,05%

- Maatschappelijk (art. 9) 86.391 2,28%

- Natuur (art. 10) 22.706 0,60%

- Sport (art. 11) 6.593 0,17%

- Tuin (art. 12) 402.310 10,60%

- Verkeer (art. 13) 166.147 4,38%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 819.042 21,58%

- Water (art. 15) 19.043 0,50%

- Wonen (art. 16) 1.564.882 41,24%
- Wonen - 1 (art. 17) 14.332 0,38%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 18) 18.770 0,49%
- Leiding - Riool (art. 19) 6.358 0,17%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 23.1) 562.183 14,81%

- milieuzone - geurzone (art. 23.2) 44.335 1,17%

- veiligheidszone - gasontvangststation (art. 23.7) 1.282 0,03%
- veiligheidszone - lpg (art. 23.3) 5.271 0,14%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 23.5) 104.331 2,75%
- vrijwaringszone - weg (art. 23.6) 62.236 1,64%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 25.4) 3.328 0,09%