6.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Elshout heeft op 20-12-2016 de status vastgesteld gekregen door Heusden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heusden
Dossier
NL.IMRO.0797.Elshout
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0797.Elshout-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 601.403 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 100.698 16,74%

- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 728 0,12%

- Gemengd (art. 5) 106.275 17,67%

- Groen (art. 6) 447 0,07%

- Maatschappelijk (art. 7) 13.527 2,25%

- Tuin (art. 8) 58.255 9,69%

- Verkeer (art. 9) 30.025 4,99%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 35.879 5,97%

- Water (art. 11) 1.694 0,28%

- Wonen (art. 12) 253.873 42,21%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Riool (art. 13) 5.759 0,96%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 27.835 4,63%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 15) 18.184 3,02%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 16) 1.961 0,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 50 dB(A) (art. 20.1) 91.092 15,15%
- geluidzone - industrie 55 dB(A) (art. 20.1) 21 0,00%

- overige zone - attentiegebied ehs (art. 20.2) 7.223 1,20%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 12) 3.348 0,56%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 3) 1.092 0,18%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 5) 8.449 1,40%
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 8) 1.138 0,19%

- vrijwaringszone - snelweg (art. 20.3) 9.153 1,52%