Bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 3de herziening

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 3de herziening heeft op 17-01-2018 de status vastgesteld gekregen door Heusden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

product-image

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.99

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.49

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0797.PHHBG3
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0797.PHHBG3-VG02
Planstatus
vastgesteld

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 64.117.142 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 822.776 1,28%
- Agrarisch (art. 3) 763.083 1,19%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 59.693 0,09%
Bedrijf 24.512 0,04%
- Bedrijf (art. 5) 10.884 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 12.679 0,02%
- Bedrijf - Opslag (art. 7) 949 0,00%
Bos 592 0,00%
- Bos (art. 8) 592 0,00%
Maatschappelijk 16.076 0,03%
- Maatschappelijk (art. 13) 16.076 0,03%
Recreatie 39.911 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 14.081 0,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 25.830 0,04%
Sport 3.508 0,01%
- Sport (art. 19) 3.508 0,01%
Tuin 4.863 0,01%
- Tuin (art. 21) 4.863 0,01%
Wonen 19.892 0,03%
- Wonen (art. 26) 19.892 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 950.116 1,48%
- Leiding - Brandstof (art. 27) 30.848 0,05 %
- Leiding - Gas (art. 28) 93.705 0,15 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 29) 438.662 0,68 %
- Leiding - Water (art. 30) 386.901 0,60 %
Waarde 35.205.359 54,91%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 4.267 0,01 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 2.495.635 3,89 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 12.089.522 18,86 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 19.745.575 30,80 %
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 35) 870.359 1,36 %
Waterstaat 3.633.864 5,67%
- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 36) 1.198.657 1,87 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 1.189.393 1,86 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 1.245.813 1,94 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 86.643 0,14%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 42.14) 48.140 0,08 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 42.2) 38.503 0,06 %
Overige zone 166.098.286 259,05%
- overige zone - attentiegebied ehs (art. 42.3) 20.485.642 31,95 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3) 35.027.897 54,63 %
- overige zone - boringsvrije zone (art. 42.1) 3.735.348 5,83 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 42.4) 25.933.891 40,45 %
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 42.6) 22.087.497 34,45 %
- overige zone - eendenkooi (art. 42.5) 3.468.770 5,41 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 42.7) 25.388.733 39,60 %
- overige zone - landschapselement (art. 42.16) 19.324 0,03 %
- overige zone - openheid (art. 3) 24.062.333 37,53 %
- overige zone - schootsvelden (art. 42.8) 4.917.474 7,67 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichtingen (art. 3) 56.429 0,09 %
- overige zone - waterwerk (art. 42.9) 26.905 0,04 %
- overige zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszones (art. 42.13) 888.043 1,39 %
Veiligheidszone 11.771 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 42.10) 11.771 0,02 %
Vrijwaringszone 1.445.735 2,25%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.11) 404.046 0,63 %
- vrijwaringszone - snelweg (art. 42.12) 1.041.689 1,62 %
Wetgevingzone 126.009 0,20%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 44.2) 840 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 11 (art. 44.2) 8.943 0,01 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 13 (art. 44.2) 1.242 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 14 (art. 44.2) 89 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 16 (art. 44.2) 1.380 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 17 (art. 44.2) 38.070 0,06 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 44.2) 17.610 0,03 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 44.2) 53.786 0,08 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 44.2) 2.262 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 44.2) 1.177 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 44.2) 611 0,00 %