7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 3de herziening heeft op 17-01-2018 de status vastgesteld gekregen door Heusden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Heusden
Dossier
NL.IMRO.0797.PHHBG3
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0797.PHHBG3-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 64.117.142 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 763.083 1,19%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 59.693 0,09%

- Bedrijf (art. 5) 10.884 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 12.679 0,02%
- Bedrijf - Opslag (art. 7) 949 0,00%

- Bos (art. 8) 592 0,00%

- Maatschappelijk (art. 13) 16.076 0,03%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 14.081 0,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 25.830 0,04%

- Sport (art. 19) 3.508 0,01%

- Tuin (art. 21) 4.863 0,01%

- Wonen (art. 26) 19.892 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 27) 30.848 0,05%
- Leiding - Gas (art. 28) 93.705 0,15%
- Leiding - Hoogspanning (art. 29) 438.662 0,68%
- Leiding - Water (art. 30) 386.901 0,60%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 4.267 0,01%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 2.495.635 3,89%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 12.089.522 18,86%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 19.745.575 30,80%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 35) 870.359 1,36%

- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 36) 1.198.657 1,87%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 37) 1.189.393 1,86%
- Waterstaat - Waterkering (art. 38) 1.245.813 1,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 42.14) 48.140 0,08%
- milieuzone - waterwingebied (art. 42.2) 38.503 0,06%

- overige zone - attentiegebied ehs (art. 42.3) 20.485.642 31,95%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3) 35.027.897 54,63%
- overige zone - boringsvrije zone (art. 42.1) 3.735.348 5,83%
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 42.4) 25.933.891 40,45%
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 42.6) 22.087.497 34,45%
- overige zone - eendenkooi (art. 42.5) 3.468.770 5,41%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 42.7) 25.388.733 39,60%
- overige zone - landschapselement (art. 42.16) 19.324 0,03%
- overige zone - openheid (art. 3) 24.062.333 37,53%
- overige zone - schootsvelden (art. 42.8) 4.917.474 7,67%
- overige zone - voorwaardelijke verplichtingen (art. 3) 56.429 0,09%
- overige zone - waterwerk (art. 42.9) 26.905 0,04%
- overige zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszones (art. 42.13) 888.043 1,39%

- veiligheidszone - lpg (art. 42.10) 11.771 0,02%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.11) 404.046 0,63%
- vrijwaringszone - snelweg (art. 42.12) 1.041.689 1,62%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 44.2) 840 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 11 (art. 44.2) 8.943 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 13 (art. 44.2) 1.242 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 14 (art. 44.2) 89 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 16 (art. 44.2) 1.380 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 17 (art. 44.2) 38.070 0,06%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 44.2) 17.610 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 44.2) 53.786 0,08%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 44.2) 2.262 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 8 (art. 44.2) 1.177 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 44.2) 611 0,00%