Bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 4de herziening

Bestemmingsplan Heusden Buitengebied, 4de herziening heeft op 01-04-2020 de status vastgesteld gekregen door Heusden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0797.PHHBG4
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0797.PHHBG4-VG02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 63.006.715 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 38.491.069 61,09%
- Agrarisch (art. 3) 36.411.234 57,79%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 4) 2.079.835 3,30%
Bedrijf 201.040 0,32%
- Bedrijf (art. 5) 143.413 0,23%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 51.363 0,08%
- Bedrijf - Opslag (art. 7) 6.263 0,01%
Bos 1.340.418 2,13%
- Bos (art. 8) 1.340.418 2,13%
Detailhandel 13.979 0,02%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 9) 13.979 0,02%
Gemengd 6.027 0,01%
- Gemengd (art. 10) 6.027 0,01%
Groen 39.630 0,06%
- Groen (art. 11) 39.630 0,06%
Horeca 23.476 0,04%
- Horeca (art. 12) 23.476 0,04%
Maatschappelijk 107.839 0,17%
- Maatschappelijk (art. 13) 107.839 0,17%
Natuur 16.399.587 26,03%
- Natuur (art. 14) 16.399.587 26,03%
Recreatie 627.216 1,00%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 15) 365.461 0,58%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 16) 703 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 206.225 0,33%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 54.826 0,09%
Sport 442.456 0,70%
- Sport (art. 19) 413.581 0,66%
- Sport - Manege (art. 20) 28.875 0,05%
Tuin 176.194 0,28%
- Tuin (art. 21) 176.194 0,28%
Verkeer 2.487.452 3,95%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 22) 10.258 0,02%
- Verkeer - Snelweg (art. 23) 359.530 0,57%
- Verkeer - Wegverkeer (art. 24) 2.117.664 3,36%
Water 2.071.032 3,29%
- Water (art. 25) 2.071.032 3,29%
Wonen 579.461 0,92%
- Wonen (art. 26) 579.461 0,92%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 949.482 1,51%
- Leiding - Brandstof (art. 27) 18.083 0,03 %
- Leiding - Gas (art. 28) 87.244 0,14 %
- Leiding - Hoogspanning (art. 29) 438.662 0,70 %
- Leiding - Water (art. 30) 405.493 0,64 %
Waarde 34.325.793 54,48%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 31) 4.267 0,01 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 32) 1.897.936 3,01 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 33) 11.928.321 18,93 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 34) 19.623.111 31,14 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 35) 1.798 0,00 %
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 36) 870.359 1,38 %
Waterstaat 3.461.417 5,49%
- Waterstaat - Stroomvoerend regime (art. 37) 1.198.657 1,90 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 38) 1.025.543 1,63 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 39) 1.237.217 1,96 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 86.643 0,14%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 43.15) 48.140 0,08 %
- milieuzone - waterwingebied (art. 43.3) 38.503 0,06 %
Overige zone 135.892.771 215,68%
- overige zone - 4de herziening (art. 47) 231.024 0,37 %
- overige zone - attentiegebied ehs (art. 43.4) 20.185.608 32,04 %
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 43.16) 35.624.120 56,54 %
- overige zone - boringsvrije zone (art. 43.2) 3.844.788 6,10 %
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 43.5) 157.155 0,25 %
- overige zone - ecologische hoofdstructuur (art. 43.7) 22.086.022 35,05 %
- overige zone - eendenkooi (art. 43.6) 3.427.309 5,44 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 43.8) 20.540.903 32,60 %
- overige zone - landschapselement (art. 43.17) 19.324 0,03 %
- overige zone - openheid (art. 3) 23.877.419 37,90 %
- overige zone - schootsvelden (art. 43.9) 4.933.431 7,83 %
- overige zone - uitkijkplatform (art. 41.4) 292 0,00 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting (art. 43.1) 147.394 0,23 %
- overige zone - waterwerk (art. 43.10) 1.993 0,00 %
- overige zone - zoekgebied voor ecologische verbindingszones (art. 43.14) 815.987 1,30 %
Veiligheidszone 11.771 0,02%
- veiligheidszone - lpg (art. 43.11) 11.771 0,02 %
Vrijwaringszone 1.024.831 1,63%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 43.12) 406.475 0,65 %
- vrijwaringszone - snelweg (art. 43.13) 618.356 0,98 %
Wetgevingzone 115.049 0,18%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 13 (art. 45) 1.242 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 14 (art. 45) 89 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 16 (art. 45) 1.380 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 17 (art. 45) 38.070 0,06 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 45) 17.610 0,03 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 45) 53.786 0,09 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 45) 2.262 0,00 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 9 (art. 45) 611 0,00 %