Bestemmingsplan Buitengebied 2011

Bestemmingsplan Buitengebied 2011 heeft op 16-06-2011 de status ontwerp gekregen door Loon op Zand.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0809.BPBuitengebied2011
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0809.BPBuitengebied2011-ob01
Planstatus
ontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 39.427.143 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 7.598.277 19,27%
- Agrarisch (art. 3) 7.471.539 18,95%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 126.738 0,32%
Agrarisch met waarden 8.302.409 21,06%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 4.685.529 11,88%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden (art. 6) 3.616.880 9,17%
Bedrijf 391.075 0,99%
- Bedrijf (art. 7) 391.075 0,99%
Bos 5.681.518 14,41%
- Bos (art. 8) 5.681.518 14,41%
Groen 1.069 0,00%
- Groen (art. 9) 1.069 0,00%
Horeca 35.589 0,09%
- Horeca (art. 10) 35.589 0,09%
Maatschappelijk 26.592 0,07%
- Maatschappelijk (art. 11) 26.592 0,07%
Natuur 13.396.900 33,98%
- Natuur (art. 12) 13.396.900 33,98%
Recreatie 1.022.595 2,59%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 13) 453.343 1,15%
- Recreatie - Kampeerterrein 1 (art. 14) 195.780 0,50%
- Recreatie - Kampeerterrein 2 (art. 15) 103.920 0,26%
- Recreatie - Kampeerterrein 3 (art. 16) 55.839 0,14%
- Recreatie - Kampeerterrein 4 (art. 17) 24.354 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 189.359 0,48%
Sport 418.898 1,06%
- Sport - Manege (art. 20) 65.716 0,17%
- Sport - Sport (art. 19) 353.182 0,90%
Verkeer 1.314.327 3,33%
- Verkeer (art. 21) 795.410 2,02%
- Verkeer - Onverhard (art. 22) 518.917 1,32%
Water 211.579 0,54%
- Water (art. 23) 211.579 0,54%
Wonen 1.025.705 2,60%
- Wonen - 1 (art. 24) 962.381 2,44%
- Wonen - 2 (art. 25) 63.324 0,16%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 830.072 2,11%
- Leiding (art. 26) 830.072 2,11 %
Waarde 26.235.672 66,54%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 27) 385.669 0,98 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 25.850.003 65,56 %
Waterstaat 137.903 0,35%
- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 29) 137.903 0,35 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 2.160.245 5,48%
- geluidzone - industrie (art. 33) 2.160.245 5,48 %
Milieuzone 7.912.591 20,07%
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 33) 7.912.591 20,07 %
Overig 7.082.313 17,96%
- other: bebouwingsconcentratie (art. 1) 862.235 2,19 %
- other: groeneblauwe mantel (art. 1) 6.097.095 15,46 %
- other: zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 1) 61.491 0,16 %
- other: zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 1) 61.491 0,16 %
Reconstructiewetzone 39.720.041 100,74%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 1) 33.774.674 85,66 %
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 1) 2.621.466 6,65 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 1) 3.323.901 8,43 %
Veiligheidszone 444.567 1,13%
- veiligheidszone - leiding (art. 33) 435.614 1,10 %
- veiligheidszone - lpg (art. 33) 8.952 0,02 %