Herziening Buitengebied 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Loon op Zand Dossier NL.IMRO.0809.BPHERZBUITENGEB Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0809.BPHERZBUITENGEB-VG02 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 39.628.228 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 371.950 0,94%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 7.863 0,02%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 85.829 0,22%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden (art. 6) 844.591 2,13%

- Bedrijf (art. 7) 15.745 0,04%

- Bos (art. 8) 26.575 0,07%

- Groen (art. 9) 5.751 0,01%

- Horeca (art. 10) 3.422 0,01%

- Maatschappelijk (art. 11) 6.215 0,02%

- Natuur (art. 12) 5.549 0,01%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 53.692 0,14%

- Sport - Manege (art. 20) 17.309 0,04%

- Tuin (art. 21) 407.498 1,03%

- Verkeer (art. 22) 11.393 0,03%
- Verkeer - Onverhard (art. 23) 73 0,00%

- Water (art. 24) 509 0,00%

- Wonen - 1 (art. 25) 319.263 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 677.004 1,71%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 300.492 0,76%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 21.475.141 54,19%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 30) 137.903 0,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 34.1) 1.952.998 4,93%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 34.2) 7.903.858 19,95%

- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 862.203 2,18%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 33.440.235 84,38%
- overige zone - glastuinbouwgebied (art. 2) 3.778.295 9,53%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 6.035.013 15,23%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 2) 64.349 0,16%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 2) 61.491 0,16%

- veiligheidszone - leiding (art. 34.4) 443.174 1,12%