Bestemmingsplan Herziening Buitengebied 2015

Bestemmingsplan Herziening Buitengebied 2015 heeft op 28-12-2016 de status vastgesteld gekregen door Loon op Zand.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Loon op Zand
Dossier
NL.IMRO.0809.BPHERZBUITENGEB
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0809.BPHERZBUITENGEB-VG02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 39.628.228 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 371.950 0,94%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 7.863 0,02%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 85.829 0,22%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden (art. 6) 844.591 2,13%

- Bedrijf (art. 7) 15.745 0,04%

- Bos (art. 8) 26.575 0,07%

- Groen (art. 9) 5.751 0,01%

- Horeca (art. 10) 3.422 0,01%

- Maatschappelijk (art. 11) 6.215 0,02%

- Natuur (art. 12) 5.549 0,01%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 18) 53.692 0,14%

- Sport - Manege (art. 20) 17.309 0,04%

- Tuin (art. 21) 407.498 1,03%

- Verkeer (art. 22) 11.393 0,03%
- Verkeer - Onverhard (art. 23) 73 0,00%

- Water (art. 24) 509 0,00%

- Wonen - 1 (art. 25) 319.263 0,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 677.004 1,71%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 300.492 0,76%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 21.475.141 54,19%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 30) 137.903 0,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 34.1) 1.952.998 4,93%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 34.2) 7.903.858 19,95%

- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 2) 862.203 2,18%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 2) 33.440.235 84,38%
- overige zone - glastuinbouwgebied (art. 2) 3.778.295 9,53%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 2) 6.035.013 15,23%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 2) 64.349 0,16%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 2) 61.491 0,16%

- veiligheidszone - leiding (art. 34.4) 443.174 1,12%