7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2016 heeft op 26-07-2016 de status voorontwerp gekregen door Mill en Sint Hubert.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Mill en Sint Hubert
Dossier
NL.IMRO.0815.BPL15065HBU
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0815.BPL15065HBU-VO01
Planstatus
voorontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 44.363.193 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 331.172 0,75%

- Agrarisch met waarden - Ecologische hoofdstructuur (art. 5) 5.999 0,01%
- Agrarisch met waarden - Groenblauwe mantel (art. 6) 168.796 0,38%

- Bos (art. 10) 11.465 0,03%

- Sport (art. 22) 10.336 0,02%

- Wonen (art. 26) 16.219 0,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 54.938 0,12%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 12.567 0,03%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 247.460 0,56%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 42.673 0,10%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 9.618 0,02%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 32) 2.772 0,01%
- Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied (art. 33) 80.275 0,18%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - vliegveld (art. 37.4) 122.483 0,28%

- luchtvaartverkeerzone - funnel 3 (art. 37.5.1) 148.042 0,33%
- luchtvaartverkeerzone - ihcs-zone (art. 37.5.2) 377.585 0,85%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 3 (art. 37.5.3) 31.737 0,07%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 4 (art. 37.5.3) 48.789 0,11%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 5 (art. 37.5.3) 39.153 0,09%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 6 (art. 37.5.3) 16.983 0,04%
- luchtvaartverkeerzone - ils-zone 7 (art. 37.5.3) 154.973 0,35%
- luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied (art. 37.5.4) 533.661 1,20%

- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 37.1) 200.164 0,45%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 1 (art. 7) 60.042 0,14%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 2 (art. 7 / 11 / 12 / 13 / 19) 40.016 0,09%
- overige zone - beekdal (art. 37.2.1) 1.471.612 3,32%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 3 / 5 / 6) 27.378.659 61,71%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 37.2) 142.479 0,32%
- overige zone - groeneblauwe mantel (art. 6 / 26 / 39) 10.395.164 23,43%
- overige zone - hollanderbroek (art. 37.2.1) 471.839 1,06%
- overige zone - leefgebied dassen (art. 39) 117.512 0,26%
- overige zone - leefgebied kwetsbare soorten (art. 39) 7.835 0,02%
- overige zone - leefgebied struweelvogels (art. 39) 92.479 0,21%
- overige zone - reserveringsgebied waterberging (art. 37) 80.275 0,18%
- overige zone - zoekgebied ecologische verbindingszone (art. 37) 15.240 0,03%
- overige zone - zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 3 / 4 / 6 / 39) 4.123 0,01%
- overige zone - zone landschap, leefomgeving en gezondheid (art. 3 / 6) 349.806 0,79%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied vervallen (art. 37.14.1) 27.144.429 61,19%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied vervallen (art. 37.14.1) 71.469 0,16%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied vervallen (art. 37.14.1) 16.808.931 37,89%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 37.12) 8.199 0,02%