Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, herziening Achterste Heistraat 1

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPBGACHTERSTEHEI1
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPBGACHTERSTEHEI1-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-10-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 01-11-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 12.477 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 10.987 88,06%
- Groen (art. 3) 10.987 88,06%
Wonen 1.490 11,94%
- Wonen (art. 4) 1.490 11,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.061 8,50%
Leiding (art. 6) 1.061 8,50%
Waarde 3.278 26,28%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 3.278 26,28%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 2.095 16,79%
veiligheidszone - leiding (art. 11.1) 2.095 16,79%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS vastgesteld 28-08-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot (geconsolideerd) geconsolideerd 04-03-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot vastgesteld 23-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan 2de bestuurlijke lus BG Oirschot vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 C81 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een overkapping 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rozemarijn ongenummerd in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een woonunit 14-06-2019 14-08-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gemeente Oirschot, Oude Toren Oostelbeers, kadastraal Oost-, West- en Middelbeers G 128, Z/089321 13-06-2019 13-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 B in Oost West en Middelbeers, afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een recreatieverblijf 12-06-2019 12-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Langereijt ongenummerd in Oost West En Middelbeers, afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 1 woning + 3 appartementen en het aanleggen van een inrit 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterste Heistraat Oost West en Middelbeers detail

Meer weten over adressen?