Geo- en vastgoeddata op locatie:

Landgoed Rozephoeve, deelgebied Heibloemdijk ongenummerd

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-09-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 11-10-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 38.914 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 33.600 86,34%
- Agrarisch met waarden - Natuur-en Landschapswaarden (art. 3) 33.600 86,34%
Verkeer 1.510 3,88%
- Verkeer (art. 4) 1.510 3,88%
Wonen 3.805 9,78%
- Wonen (art. 5) 3.805 9,78%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.805 9,78%
Waarde - Natuur attentiegebied (art. 6) 3.805 9,78%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 72.514 186,34%
overige zone - groenblauwe mantel (art. 10.2) 33.600 86,34%
overige zone - overig landgoed (art. 10.1) 38.914 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied correctieve herziening vastgesteld 30-11-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS vastgesteld 28-08-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot (geconsolideerd) geconsolideerd 04-03-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied vastgesteld 14-08-2013 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot vastgesteld 23-07-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, Spoordonkseweg 4 in Oirschot, verbouwen van een woning (gedeelte tuinkamer) 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens naar onbekende bestemming, gemeente Oisterwijk 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Besluitenlijst college 9 april 2018 gemeente Oisterwijk 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Besluitenlijst raad Oisterwijk 11 april 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Verlengingsbesluit, het herstellen van de habitat van de Oisterwijkse vennen en Kampina, Sectie C1184 Oisterwijk 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.