Landgoed Rozephoeve, deelgebied Heibloemdijk ongenummerd

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot Dossier NL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0823.BPBGHEIBLOEMDKONG-VAST Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 38.914 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Natuur-en Landschapswaarden (art. 3) 33.600 86,34%

- Verkeer (art. 4) 1.510 3,88%

- Wonen (art. 5) 3.805 9,78%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Natuur attentiegebied (art. 6) 3.805 9,78%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 10.2) 33.600 86,34%
- overige zone - overig landgoed (art. 10.1) 38.914 100,00%