Bestemmingsplan Buitengebied, Herziening Kromvensedijk 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPBGKROMVNSDK7
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPBGKROMVNSDK7-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 26-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 94.596 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 93.395 98,73%
- Natuur (art. 4) 93.395 98,73%
Wonen 1.201 1,27%
- Wonen (art. 3) 1.201 1,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 30.495 32,24%
Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 30.495 32,24%
Waterstaat 94.596 100,00%
Waterstaat - Natte natuurparel (art. 5) 94.596 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.430 1,51%
overige zone - te verwijderen EHS (art. 4) 720 0,76%
overige zone - toe te voegen EHS (art. 4) 710 0,75%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Buitengebied, Herziening Kromvensedijk 7 detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, Herziening Kromvensedijk 7 detail kaart
Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot detail kaart
Buitengebied fase II 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rozemarijn ongenummerd in Oost West en Middelbeers, bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit detail
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 C78 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een overkapping detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 C61 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een overkapping detail
Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, Spreeuwelseheide in Oost West en Middelbeers, organiseren van een MTB-toertocht op 15 september 2019 detail
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Hoogeindseweg 6b en Ontginningsweg 8’ gewijzigd vastgesteld detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kromvensedijk Oost West en Middelbeers detail

Meer weten over adressen?