Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Buitengebied, Herziening Kromvensedijk 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPBGKROMVNSDK7
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPBGKROMVNSDK7-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-09-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 26-10-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 94.596 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Natuur 93.395 98,73%
- Natuur (art. 4) 93.395 98,73%
Wonen 1.201 1,27%
- Wonen (art. 3) 1.201 1,27%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 30.495 32,24%
Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 30.495 32,24%
Waterstaat 94.596 100,00%
Waterstaat - Natte natuurparel (art. 5) 94.596 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 1.430 1,51%
overige zone - te verwijderen EHS (art. 4) 720 0,76%
overige zone - toe te voegen EHS (art. 4) 710 0,75%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Herziening Kromvensedijk 7 vastgesteld 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Herziening Kromvensedijk 7 ontwerp 18-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS vastgesteld 28-08-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot vastgesteld 23-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan 2de bestuurlijke lus BG Oirschot vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een overkapping 19-04-2019 19-06-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Stille Wille 91 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een woning en bijgebouw 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 B in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een terrasoverkapping 12-04-2019 12-06-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Stille Wille 34 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een recreatiewoning met bijgebouw 10-04-2019 10-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Marjolein 26 in Oost West En Middelbeers, bouwen van een woning 10-04-2019 10-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kromvensedijk Oost West en Middelbeers detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox