Buitengebied, herziening Spoordonkseweg 52

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPBGSPOORD52
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPBGSPOORD52-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-01-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 13-02-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 28.201 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 9.788 34,71%
- Agrarisch (art. 3) 9.788 34,71%
Groen 6.526 23,14%
- Groen (art. 4) 6.526 23,14%
Verkeer 939 3,33%
- Verkeer (art. 5) 939 3,33%
Wonen 10.948 38,82%
- Wonen (art. 6) 10.948 38,82%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 28.201 100,00%
overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 10.1) 28.201 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot (geconsolideerd) detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot detail kaart
Buitengebied fase II 2013 detail kaart
2de bestuurlijke lus BG Oirschot detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Markt, Molenstraat en Rijkesluisstraat in Oirschot, organiseren van 'Jazz Festival' op 25 augustus 2019 detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Schutter 3 in Oirschot, verbouwen van de woning detail
Inspraak voorlopige uitkomsten milieueffectrapportage zonne- en windenergie de Kempen, gemeente Oirschot detail
Verlening watervergunning voor de vervanging van twee stuwen. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie A, nummers 4219 en 4666 (Z/19/074734) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zonnedauw in Oirschot, bouwen van een fietsbrug/WS Brainportpark KW3 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Spoordonkseweg Oirschot detail

Meer weten over adressen?