Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPBGfase12010
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPBGfase12010-VG02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-09-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 81.134.847 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 19.790.214 24,39%
- Agrarisch (art. 3) 19.790.214 24,39%
Agrarisch met waarden 22.572.264 27,82%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 12.979.144 16,00%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 5) 9.593.121 11,82%
Bedrijf 642.531 0,79%
- Bedrijf (art. 6) 415.804 0,51%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 226.727 0,28%
Bos 2.943.291 3,63%
- Bos (art. 8) 2.943.291 3,63%
Horeca 45.431 0,06%
- Horeca (art. 9) 45.431 0,06%
Maatschappelijk 3.089.086 3,81%
- Maatschappelijk (art. 10) 183.096 0,23%
- Maatschappelijk - Buitenplaats (art. 11) 106.571 0,13%
- Maatschappelijk - Militair oefenterrein (art. 12) 2.799.420 3,45%
Natuur 24.097.038 29,70%
- Natuur (art. 13) 24.097.038 29,70%
Recreatie 721.717 0,89%
- Recreatie (art. 14) 721.717 0,89%
Verkeer 4.224.420 5,21%
- Verkeer (art. 15) 4.224.420 5,21%
Water 1.291.604 1,59%
- Water (art. 16) 1.291.604 1,59%
Wonen 1.717.250 2,12%
- Wonen (art. 17) 1.706.622 2,10%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 18) 10.628 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.032.159 2,50%
Leiding - Brandstof (art. 19) 93.129 0,11%
Leiding - Gas (art. 20) 266.655 0,33%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 21) 776.572 0,96%
Leiding - Riool (art. 22) 110.349 0,14%
Leiding - Sabic (art. 23) 552.097 0,68%
Leiding - Water (art. 24) 233.358 0,29%
Waarde 21.946.007 27,05%
Waarde - Archeologie (art. 25) 1.400.165 1,73%
Waarde - Beschermd dorpsgezicht (art. 26) 188.753 0,23%
Waarde - Ecologie (art. 27) 316.597 0,39%
Waarde - Natte natuurparel (art. 28) 16.435.434 20,26%
Waarde - Natura 2000 (art. 29) 3.605.057 4,44%
Waterstaat 1.567.568 1,93%
Waterstaat - Inundatiegebied (art. 30) 1.446.033 1,78%
Waterstaat - Waterkering (art. 32) 121.535 0,15%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 66.794 0,08%
geluidzone - luchtvaartverkeer (art. 12) 59.232 0,07%
geluidzone - luchtvaartverkeer (art. 15) 7.562 0,01%
Luchtvaartverkeerzone 9.470.904 11,67%
luchtvaartverkeerzone (art. 34) 9.470.904 11,67%
Milieuzone 4.539.517 5,60%
milieuzone - stiltegebied (art. 13) 3.400.614 4,19%
milieuzone - stiltegebied (art. 14) 7.643 0,01%
milieuzone - stiltegebied (art. 15) 58.965 0,07%
milieuzone - stiltegebied (art. 16) 31.895 0,04%
milieuzone - stiltegebied (art. 17) 7.665 0,01%
milieuzone - stiltegebied (art. 4) 83.465 0,10%
milieuzone - stiltegebied (art. 5) 949.269 1,17%
Overig 100.762.917 124,19%
other: aardkundig waardevol gebied (art. 11) 60.891 0,08%
other: aardkundig waardevol gebied (art. 16) 3.668 0,00%
other: aardkundig waardevol gebied (art. 3) 329.395 0,41%
other: aardkundig waardevol gebied (art. 4) 19.408 0,02%
other: aardkundig waardevol gebied (art. 5) 1.954.690 2,41%
other: akkercomplex (art. 15) 414 0,00%
other: akkercomplex (art. 17) 1.260 0,00%
other: akkercomplex (art. 3) 1.273.899 1,57%
other: akkercomplex (art. 4) 2.491.967 3,07%
other: akkercomplex (art. 5) 47.977 0,06%
other: archeologische waarden (art. 34) 36.523.485 45,02%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 13) 26.501 0,03%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 14) 33.862 0,04%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 15) 250.559 0,31%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 16) 47.203 0,06%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 17) 448.742 0,55%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 3) 581.120 0,72%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 4) 1.873.676 2,31%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 5) 75.374 0,09%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 6) 134.727 0,17%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 7) 9.033 0,01%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 8) 34.840 0,04%
other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 9) 5.524 0,01%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 13) 3.726 0,00%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 14) 11.652 0,01%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 15) 102.550 0,13%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 16) 19.376 0,02%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 17) 117.645 0,14%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 3) 875.489 1,08%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 4) 91.073 0,11%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 5) 223.131 0,28%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 6) 28.786 0,04%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 7) 2.031 0,00%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 8) 2.224 0,00%
other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 9) 3.145 0,00%
other: dorpsrand (art. 15) 410 0,00%
other: dorpsrand (art. 3) 10.742 0,01%
other: dorpsrand (art. 4) 17.610 0,02%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 10) 58.808 0,07%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 11) 30.668 0,04%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 12) 2.671.956 3,29%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 13) 15.003.423 18,49%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 14) 65.140 0,08%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 15) 1.164.710 1,44%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 16) 306.049 0,38%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 17) 123.295 0,15%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 3) 1.899.806 2,34%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 4) 265.325 0,33%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 5) 1.914.268 2,36%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 6) 37.977 0,05%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 7) 153 0,00%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 8) 1.574.060 1,94%
other: extensieve natuurgerichte recreatie (art. 9) 2.265 0,00%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 10) 11.605 0,01%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 11) 75.902 0,09%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 13) 5.712.947 7,04%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 14) 32.217 0,04%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 15) 550.869 0,68%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 16) 417.729 0,51%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 17) 233.158 0,29%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 3) 1.217.712 1,50%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 4) 531.237 0,65%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 5) 4.032.168 4,97%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 6) 55.550 0,07%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 7) 3.440 0,00%
other: extensieve natuurgerichte waterrecreatie (art. 8) 114.805 0,14%
other: intensief recreatief gebied (art. 10) 57.425 0,07%
other: intensief recreatief gebied (art. 13) 876 0,00%
other: intensief recreatief gebied (art. 14) 263.188 0,32%
other: intensief recreatief gebied (art. 15) 94.373 0,12%
other: intensief recreatief gebied (art. 16) 4.170 0,01%
other: intensief recreatief gebied (art. 17) 3.496 0,00%
other: intensief recreatief gebied (art. 3) 96.977 0,12%
other: intensief recreatief gebied (art. 4) 85.118 0,10%
other: intensief recreatief gebied (art. 5) 220.283 0,27%
other: intensief recreatief gebied (art. 6) 7.205 0,01%
other: intensief recreatief gebied (art. 8) 627.678 0,77%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 10) 60.834 0,07%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 13) 75.461 0,09%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 14) 45.034 0,06%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 15) 140.380 0,17%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 16) 36.420 0,04%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 17) 125.797 0,16%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 18) 10.603 0,01%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 3) 956.597 1,18%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 4) 1.784.734 2,20%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 5) 121.313 0,15%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 6) 21.031 0,03%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 7) 17.225 0,02%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 8) 50.939 0,06%
other: kansrijk extensief recreatief gebied (art. 9) 5.479 0,01%
other: relief (art. 13) 34 0,00%
other: relief (art. 14) 23.618 0,03%
other: relief (art. 15) 4.226 0,01%
other: relief (art. 16) 35.583 0,04%
other: relief (art. 17) 5.352 0,01%
other: relief (art. 3) 53.573 0,07%
other: relief (art. 4) 2.624.861 3,24%
other: relief (art. 5) 70.214 0,09%
other: relief (art. 6) 11 0,00%
other: relief (art. 8) 514 0,00%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 10) 3.433 0,00%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 11) 75.902 0,09%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 13) 1.309.638 1,61%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 14) 21.756 0,03%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 15) 327.844 0,40%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 16) 383.556 0,47%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 17) 137.006 0,17%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 3) 439.386 0,54%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 4) 221.889 0,27%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 5) 3.370.680 4,15%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 6) 51.306 0,06%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 7) 3.742 0,00%
other: robuuste ecologische verbinding (art. 8) 37.454 0,05%
other: waardevol landschapselement (art. 14) 7.921 0,01%
other: waardevol landschapselement (art. 15) 43.070 0,05%
other: waardevol landschapselement (art. 16) 8.414 0,01%
other: waardevol landschapselement (art. 17) 158 0,00%
other: waardevol landschapselement (art. 3) 41.362 0,05%
other: waardevol landschapselement (art. 4) 33.278 0,04%
other: waardevol landschapselement (art. 5) 26.351 0,03%
other: waardevol landschapselement (art. 6) 10 0,00%
other: waardevol landschapselement (art. 8) 42 0,00%
other: waterrecreatie (art. 13) 61.084 0,08%
other: waterrecreatie (art. 14) 6.971 0,01%
other: waterrecreatie (art. 15) 306.895 0,38%
other: waterrecreatie (art. 16) 214.641 0,26%
other: waterrecreatie (art. 17) 5.535 0,01%
other: waterrecreatie (art. 18) 24 0,00%
other: waterrecreatie (art. 3) 37.772 0,05%
other: waterrecreatie (art. 6) 2.241 0,00%
other: waterrecreatie (art. 8) 7.882 0,01%
Reconstructiewetzone 81.134.846 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 10) 123.338 0,15%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 11) 106.571 0,13%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 12) 2.799.390 3,45%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 13) 23.830.117 29,37%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 14) 385.611 0,48%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 15) 2.730.684 3,37%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 16) 870.300 1,07%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 17) 912.561 1,12%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 18) 10.628 0,01%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 3) 5.469.959 6,74%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 4) 3.721.251 4,59%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 5) 7.399.736 9,12%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 6) 244.008 0,30%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 7) 224.731 0,28%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 8) 1.924.246 2,37%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 9) 32.590 0,04%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 13) 32.288 0,04%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 14) 11.805 0,01%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 15) 282.029 0,35%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 16) 40.760 0,05%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 17) 71.961 0,09%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 3) 3.092.531 3,81%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 4) 278.662 0,34%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 5) 1.180 0,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 6) 4.998 0,01%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 7) 162 0,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 8) 80.940 0,10%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 9) 1.023 0,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 13) 1.219 0,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 14) 1.332 0,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 15) 5.913 0,01%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 16) 3.529 0,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 17) 4.979 0,01%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 3) 584.463 0,72%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied secundair (art. 8) 20 0,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 10) 59.757 0,07%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 12) 29 0,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 13) 233.415 0,29%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 14) 322.970 0,40%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 15) 1.205.794 1,49%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 16) 377.015 0,46%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 17) 712.852 0,88%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 10.643.262 13,12%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 4) 8.983.500 11,07%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 5) 2.192.205 2,70%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 6) 166.799 0,21%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 7) 1.834 0,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 8) 938.085 1,16%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 9) 11.817 0,01%
Veiligheidszone 1.124.051 1,39%
veiligheidszone - lpg (art. 34) 67.593 0,08%
veiligheidszone - munitie (art. 34) 1.056.458 1,30%
Wro-zone 15.871 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied de bollen (art. 4) 15.871 0,02%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Wijzigingsplan Schepersweg 9-13 te Westelbeers vastgesteld 25-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Broekstraat, Oirschot ontwerp 19-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, herziening Straten 17 Naast vastgesteld 20-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best ontwerp 20-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan De Stille Wille ontwerp 20-12-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een overkapping 19-04-2019 19-06-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Stille Wille 91 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een woning en bijgebouw 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, Spoordonkseweg 4 in Oirschot, verbouwen van een woning (gedeelte tuinkamer) 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 B in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een terrasoverkapping 12-04-2019 12-06-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Stille Wille 34 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een recreatiewoning met bijgebouw 10-04-2019 10-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achtbundersedijk Oirschot detail
Akkerweg Oirschot detail
St. Antoniusweg Oirschot detail
Beerseveld Oirschot detail
Beerseweg Oirschot detail
Bekersberg Oirschot detail
ten Bergh Oirschot detail
Bestseweg Oirschot detail
de Bleek Oirschot detail
Bloemendaal Oirschot detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox