buitengebied, herziening Kattenberg 4

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPBKATTENBERG4
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPBKATTENBERG4-ONTW
Planstatusontwerp
Datum planstatus 25-06-2014
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 24.612 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 22.483 91,35%
- Agrarisch (art. 3) 22.483 91,35%
Groen 2.129 8,65%
- Groen (art. 4) 2.129 8,65%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 24.612 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 5) 488 1,98%
Waarde - Archeologie 4 (art. 6) 14.621 59,41%
Waarde - Archeologie 5 (art. 7) 9.503 38,61%
Waterstaat 24.612 100,00%
Waterstaat - Natte natuurparel (art. 8) 24.612 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructiewetzone 49.223 200,00%
reconstructiewetzone - iv ja mits (art. 12) 783 3,18%
reconstructiewetzone - iv nee tenzij (art. 12) 23.829 96,82%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied primair (art. 12) 24.612 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot (geconsolideerd) detail kaart
buitengebied, herziening Kattenberg 4 detail kaart
buitengebied, herziening Kattenberg 4 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Schutter 3 in Oirschot, verbouwen van de woning detail
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Markt, Molenstraat en Rijkesluisstraat in Oirschot, organiseren van 'Jazz Festival' op 25 augustus 2019 detail
Inspraak voorlopige uitkomsten milieueffectrapportage zonne- en windenergie de Kempen, gemeente Oirschot detail
Verlening watervergunning voor de vervanging van twee stuwen. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie A, nummers 4219 en 4666 (Z/19/074734) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zonnedauw in Oirschot, bouwen van een fietsbrug/WS Brainportpark KW3 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kattenberg Oirschot detail

Meer weten over adressen?