Geo- en vastgoeddata op locatie:

Centrum Oirschot, herziening 2010-01 (uitbreiding Sint Joris)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPOICENTRUM201001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPOICENTRUM201001-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.362 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 329 2,47%
- Groen (art. 3) 329 2,47%
Maatschappelijk 7.866 58,87%
- Maatschappelijk (art. 4) 7.866 58,87%
Tuin 1.130 8,46%
- Tuin (art. 5) 1.130 8,46%
Verkeer 4.035 30,20%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 4.035 30,20%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.484 26,07%
Waarde - Historisch stedenbouwkundig (art. 7) 3.484 26,07%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Centrum Oirschot, herziening 2010-01 (uitbreiding Sint Joris) vastgesteld 10-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, de Beitel 3 in Oirschot, uitbreiden van een woning 24-06-2019 24-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rijkesluisstraat 9 in Oirschot, verbouwen van een winkelpand 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2019 17-06-2019 17-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kattenbergsesteeg 9 in Oirschot, bouwen van een vleesvarkensstal met biologisch gecombineerde luchtwasser (fase 1) 14-06-2019 14-08-2019 detail
bestemmingsplan Bestemmingsplan ‘Kabeltracé 150-kV Boxtel-Oirschot’ vastgesteld 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Gasthuisstraat Oirschot detail
St Jorisstraat Oirschot detail
St. Jorishof Oirschot detail

Meer weten over adressen?