Spoordonkseweg 102

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot Dossier NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSEWG102 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSEWG102-ONTW Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.175 100%

Enkelbestemming m2 %
- Detailhandel (art. 3) 556 47,31%

- Wonen (art. 4) 619 52,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 5) 1.175 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Broekstraat
Spoordonkseweg