Geo- en vastgoeddata op locatie:

Spoordonkseweg 102

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSEWG102
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0823.BPSPSPRDONKSEWG102-ONTW
Planstatusontwerp
Datum planstatus 29-09-2014
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.175 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Detailhandel 556 47,31%
- Detailhandel (art. 3) 556 47,31%
Wonen 619 52,69%
- Wonen (art. 4) 619 52,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.175 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 5) 1.175 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Spoordonkseweg 102 vastgesteld 20-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Spoordonkseweg 102 ontwerp 29-09-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kattenbergsesteeg 9 in Oirschot, bouwen van een vleesvarkensstal met biologisch gecombineerde luchtwasser (fase 1) 14-06-2019 14-08-2019 detail
bestemmingsplan Bestemmingsplan ‘Kabeltracé 150-kV Boxtel-Oirschot’ vastgesteld 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zonnedauw in Oirschot, bouwen van een fietsbrug/WS Brainportpark KW3 31-05-2019 31-07-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, van Petershemstraat 11 in Oirschot, uitbreiden van een woning 27-05-2019 27-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbeleid evenementen Oirschot 2019 27-05-2019 27-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broekstraat Oirschot detail
Spoordonkseweg Oirschot detail

Meer weten over adressen?