Geo- en vastgoeddata op locatie:

Omgevingsvergunning de Scheper 406, Oirschot

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.OVOISCHEPER406
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0823.OVOISCHEPER406-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-12-2018
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.524 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Omgevingsvergunning de Scheper 406, Oirschot 5.524 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 5.524 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS vastgesteld 28-08-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot (geconsolideerd) geconsolideerd 04-03-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot vastgesteld 23-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan 2de bestuurlijke lus BG Oirschot vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kattenbergsesteeg 9 in Oirschot, bouwen van een vleesvarkensstal met biologisch gecombineerde luchtwasser (fase 1) 14-06-2019 14-08-2019 detail
bestemmingsplan Bestemmingsplan ‘Kabeltracé 150-kV Boxtel-Oirschot’ vastgesteld 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, de Scheper 207, 209, 211 en 213 in Oirschot, uitbreiden van de werkplaats en het aanleggen van een inrit 11-06-2019 11-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zonnedauw in Oirschot, bouwen van een fietsbrug/WS Brainportpark KW3 31-05-2019 31-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbeleid evenementen Oirschot 2019 27-05-2019 27-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Scheper Oirschot detail

Meer weten over adressen?