Geo- en vastgoeddata op locatie:

Keizerweg 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.PBKeizerweg14
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0823.PBKeizerweg14-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-11-2009
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 49 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Keizerweg 14 49 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 49 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
projectbesluit Keizerweg 14 vastgesteld 10-11-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kattenbergsesteeg 9 in Oirschot, bouwen van een vleesvarkensstal met biologisch gecombineerde luchtwasser (fase 1) 14-06-2019 14-08-2019 detail
bestemmingsplan Bestemmingsplan ‘Kabeltracé 150-kV Boxtel-Oirschot’ vastgesteld 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zonnedauw in Oirschot, bouwen van een fietsbrug/WS Brainportpark KW3 31-05-2019 31-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbeleid evenementen Oirschot 2019 27-05-2019 27-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Jeugdhulp Oirschot 2019 27-05-2019 27-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Keizerweg Oirschot detail

Meer weten over adressen?