Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, wijziging Kattenbergseweg 2B-2C

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.WPBGKattenbrgsw2BC
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0823.WPBGKattenbrgsw2BC-ONTW
Planstatusontwerp
Datum planstatus 31-10-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 07-11-2018
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.400 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 5.400 100,00%
- Wonen (art. 3) 5.400 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.016 166,97%
Waarde - Archeologie 4 (art. 4) 3.076 56,96%
Waarde - Archeologie 5 (art. 5) 540 10,01%
Waarde - Attentiegebied EHS (art. 6) 5.400 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 10.800 200,00%
overige zone - akkercomplex 2 (art. 1) 5.400 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie 2 (art. 1) 5.400 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, heziening Putstraat 16 vastgesteld 29-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, herziening Putstraat 16 ontwerp 17-12-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS vastgesteld 28-08-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot (geconsolideerd) geconsolideerd 04-03-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot vastgesteld 23-07-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rozemarijn ongenummerd in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een woonunit 14-06-2019 14-08-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 C81 in Oost West en Middelbeers, plaatsen van een overkapping 14-06-2019 14-08-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Gemeente Oirschot, Oude Toren Oostelbeers, kadastraal Oost-, West- en Middelbeers G 128, Z/089321 13-06-2019 13-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Langereijt ongenummerd in Oost West En Middelbeers, afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 1 woning + 3 appartementen en het aanleggen van een inrit 12-06-2019 12-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg 31 B in Oost West en Middelbeers, afwijken van het bestemmingsplan voor het plaatsen van een recreatieverblijf 12-06-2019 12-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?