Buitengebied, wijziging Kattenbergseweg 2B-2C

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.WPBGKattenbrgsw2BC
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0823.WPBGKattenbrgsw2BC-VAST
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-01-2019
Officiële bekendmaking staatscourant 30-01-2019
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.400 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 5.400 100,00%
- Wonen (art. 3) 5.400 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 9.016 166,97%
Waarde - Archeologie 4 (art. 4) 3.076 56,96%
Waarde - Archeologie 5 (art. 5) 540 10,01%
Waarde - Attentiegebied EHS (art. 6) 5.400 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 10.800 200,00%
overige zone - akkercomplex 2 (art. 1) 5.400 100,00%
overige zone - bebouwingsconcentratie 2 (art. 1) 5.400 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, heziening Putstraat 16 detail kaart
Buitengebied, herziening Putstraat 16 detail kaart
Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot (geconsolideerd) detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Doornboomstraat 22 in Oost West En Middelbeers, schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de kermis van 23 tot en met 27 augustus 2019 detail
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Rozemarijn 68 in Oost West en Middelbeers, bouwen van een woning detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kuikseindseweg in Oost- West en Middelbeers, plaatsen van een kunstwerk met 4 monolieten detail
Inspraak voorlopige uitkomsten milieueffectrapportage zonne- en windenergie de Kempen, gemeente Oirschot detail
Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Rozemarijn ongenummerd in Oost West en Middelbeers, bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit detail

Vergunningen in de gaten houden?