Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woonwijken kern Oirschot: wijziging ex artikel 3.6 Wro woondoeleinden II

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.WPOINotel201001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0823.WPOINotel201001-ONTW
Planstatusontwerp
Datum planstatus 15-07-2010
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.106 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 2.106 100,00%
- Wonen (art. 3) 2.106 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 2.106 100,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 3) 2.106 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS vastgesteld 28-08-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot vastgesteld 23-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan 2de bestuurlijke lus BG Oirschot vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan 2de bestuurlijke lus BG Oirschot vastgesteld 18-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Besluit gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, Spoordonkseweg 4 in Oirschot, verbouwen van een woning (gedeelte tuinkamer) 17-04-2019 17-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Montfortlaan 1 in Oirschot, afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van een kantoor naar 2 tijdelijke appartementen 10-04-2019 10-06-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Bellefleur 2 in Oirschot, plaatsen van een dakkapel 10-04-2019 10-06-2019 detail
overig Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Westfields 1410 in Oirschot, organiseren van DPD Open Squash 2019 van 9 tot en met 14 april 2019 09-04-2019 09-06-2019 detail
overig Besluit op melding algemene plaatselijke verordening, Bernadettestraat in Oirschot, organiseren van een kratjesrace op 23 juni 2019 04-04-2019 04-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Notel Oirschot detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox