Woonwijken kern Oirschot: wijziging ex artikel 3.6 Wro woondoeleinden II

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Oirschot
DossierNL.IMRO.0823.WPOINotel201001
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0823.WPOINotel201001-ONTW
Planstatusontwerp
Datum planstatus 15-07-2010
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.106 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 2.106 100,00%
- Wonen (art. 3) 2.106 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 2.106 100,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 3) 2.106 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied fase II 2013, uitspraak RvS detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied fase II Oirschot detail kaart
2de bestuurlijke lus BG Oirschot detail kaart
Buitengebied fase II 2013 detail kaart
2de bestuurlijke lus BG Oirschot detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verlening watervergunning voor de vervanging van twee stuwen. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Woensel, sectie A, nummers 4219 en 4666 (Z/19/074734) detail
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Zonnedauw in Oirschot, bouwen van een fietsbrug/WS Brainportpark KW3 detail
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Hoogeindseweg 6b en Ontginningsweg 8’ gewijzigd vastgesteld detail
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Hoogeindseweg 6b en Ontginningsweg 8’ gewijzigd vastgesteld detail
Besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Barcelona 22 t/m 114 (even) in Oirschot, bouwen van 30 appartementen en 17 woningen met bergingen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Notel Oirschot detail

Meer weten over adressen?