7.5
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Michielsgestel heeft op 25-01-2013 de status onherroepelijk gekregen door Sint-Michielsgestel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Sint-Michielsgestel
Dossier
NL.IMRO.0845.BP2010BGSMG00M100
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0845.BP2010BGSMG00M100-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 50.919.839 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 11.702.819 22,98%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 4) 26.228 0,05%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 12.809.372 25,16%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 12.550.082 24,65%

- Bedrijf (art. 7) 280.036 0,55%

- Bos (art. 8) 3.825.289 7,51%

- Cultuur en ontspanning (art. 9) 12.198 0,02%

- Detailhandel (art. 10) 19.266 0,04%

- Horeca (art. 11) 13.066 0,03%

- Kantoor (art. 12) 5.273 0,01%

- Maatschappelijk (art. 13) 59.097 0,12%

- Natuur (art. 14) 2.618.799 5,14%

- Recreatie (art. 15) 144.941 0,28%

- Sport (art. 16) 208.349 0,41%
- Sport - Golfbaan de Dommel (art. 17) 461.553 0,91%

- Verkeer (art. 18) 2.171.877 4,27%
- Verkeer - Fietspad (art. 19) 61.679 0,12%
- Verkeer - Zandpad (art. 20) 417.725 0,82%

- Water (art. 21) 1.854.057 3,64%
- Water - Vaarweg (art. 22) 635.996 1,25%

- Wonen (art. 23) 1.038.778 2,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 24) 277.345 0,54%
- Leiding - Hoogspanning (art. 25) 937.060 1,84%
- Leiding - Riool (art. 26) 97.387 0,19%
- Leiding - Water (art. 27) 8.986 0,02%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 28) 1.490.465 2,93%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 29) 1.499.821 2,95%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 30) 1.858.248 3,65%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 31) 24.666.938 48,44%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 32) 1.722.582 3,38%
- Waarde - Natte natuur (art. 33) 4.941.127 9,70%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 34) 7.900.418 15,52%
- Waterstaat - Waterkering (art. 35) 450.758 0,89%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 39) 1.683.773 3,31%
- milieuzone - waterwingebied (art. 39) 72.515 0,14%

- other: archeologische verwachtingswaarde 1 (art. 39) 1.561.328 3,07%
- other: archeologische verwachtingswaarde 2 (art. 39) 21.538.024 42,30%
- other: bebouwingsconcentratie (art. 39) 2.658.888 5,22%
- other: beekdal (art. 39) 8.772.139 17,23%
- other: beschermingsgebied natte natuurparel (art. 39) 12.936.642 25,41%
- other: besloten gebied (art. 39) 18.533.365 36,40%
- other: historisch landschappelijk gebied (art. 39) 49.042.257 96,31%
- other: landgoed (art. 39) 1.211.689 2,38%
- other: landschapselementen (art. 39) 1.698.549 3,34%
- other: leefgebied van amfibieen en reptielen (art. 39) 2.865.439 5,63%
- other: leefgebied van dassen (art. 39) 20.087.999 39,45%
- other: leefgebied van kwetsbare soorten (art. 39) 9.262.741 18,19%
- other: leefgebied van struweelvogels (art. 39) 5.331.384 10,47%
- other: leefgebied van vlinders en natte biotopen (art. 39) 748.561 1,47%
- other: open gebied (art. 39) 5.995.013 11,77%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39) 20.986.143 41,21%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 39) 683.482 1,34%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39) 29.250.215 57,44%

- veiligheidszone - lpg (art. 39) 8.318 0,02%

- vrijwaringszone - dijk (art. 39) 83.089 0,16%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 39) 1.062.493 2,09%
- vrijwaringszone - schootsveld (art. 39) 834.217 1,64%
- vrijwaringszone - vaarweg 1 (art. 39) 369.239 0,73%
- vrijwaringszone - vaarweg 2 (art. 39) 1.074.478 2,11%
- vrijwaringszone - weg (art. 39) 166.850 0,33%