Partiële herziening locatie Veedijk 75 te Berlicum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Sint-Michielsgestel Dossier NL.IMRO.0845.BP2010BLCVEEDKP101 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0845.BP2010BLCVEEDKP101-OH01 Planstatus onherroepelijk Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 14.975 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 14.975 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 4) 1.040 6,94%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 3) 14.975 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Veedijk