Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 2

Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 2 heeft op 29-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Meierijstad.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Meierijstad
Dossier
NL.IMRO.0846.BP2015BUIOUBUGEB15
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0846.BP2015BUIOUBUGEB15-vg02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 59.474.456 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 801.029 1,35%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 2.157.942 3,63%
- Agrarisch met waarden - Natuur en Landschapswaarden (art. 5) 127.201 0,21%

- Bedrijf (art. 6) 208.932 0,35%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7a) 582 0,00%

- Bos (art. 8) 10.992 0,02%

- Groen (art. 9) 976 0,00%

- Maatschappelijk (art. 11a) 9.253 0,02%

- Natuur (art. 12) 67.132 0,11%

- Recreatie (art. 13) 27.069 0,05%

- Sport (art. 14) 2.605 0,00%

- Verkeer (art. 18) 2.951 0,00%
- Verkeer - Onverhard 1 (art. 16a) 2.833 0,00%
- Verkeer - Verhard (art. 18) 2.078 0,00%

- Water (art. 19) 17.104 0,03%

- Wonen (art. 20) 725.222 1,22%
- Wonen - Landgoed (art. 20a) 7.288 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 21) 14.062 0,02%
- Leiding - Water (art. 21) 2.496 0,00%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 22) 1.077.360 1,81%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 23) 538.769 0,91%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 360.630 0,61%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 41.980 0,07%
- Waarde - Zichtlijn dorpsgezicht (art. 25a) 55.185 0,09%

- Waterstaat - Attentiegebied EHS (art. 26) 948.898 1,60%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 27) 135.375 0,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 1) 12.072 0,02%

- overige zone - aardkundig waardevol (art. 1) 453.774 0,76%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 1 (art. 1) 359.270 0,60%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 10 (art. 1) 233.026 0,39%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 11 (art. 1) 492.561 0,83%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 12 (art. 1) 369.322 0,62%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 13 (art. 1) 35.430 0,06%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 2 (art. 1) 821.317 1,38%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 3 (art. 1) 142.138 0,24%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 4 (art. 1) 639.666 1,08%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 5 (art. 1) 24.408 0,04%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 6 (art. 1) 585.555 0,98%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 7 (art. 1) 133.465 0,22%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 8 (art. 1) 9.843 0,02%
- overige zone - bebouwingsconcentratie 9 (art. 1) 258.926 0,44%
- overige zone - beperking veehouderij (art. 1) 31.413.504 52,82%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 1) 2.040.082 3,43%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevolle akker (art. 1) 224.907 0,38%
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 1) 13.994.635 23,53%
- overige zone - landgoederen (art. 1) 99.986 0,17%
- overige zone - leefgebied dassen (art. 1) 239.333 0,40%
- overige zone - leefgebied kwetsbare soorten (art. 1) 60.691 0,10%
- overige zone - leefgebied struweelvogels (art. 1) 1.199.626 2,02%
- overige zone - leefgebied weidevogels (art. 1) 44.937 0,08%
- overige zone - te verwijderen EHS (art. 1) 334 0,00%
- overige zone - waardevol beekdal (art. 1) 213.529 0,36%

- veiligheidszone - bevi (art. 1) 11.854 0,02%
- veiligheidszone - leiding (art. 1) 1.223.329 2,06%

- vrijwaringszone - weg (art. 1) 712.623 1,20%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (bedrijf) (art. 1) 13.887 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (dag- en verblijfsrecreatie) (art. 1) 6.879 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (fietspad) (art. 1) 42 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (verbreding wegprofiel) (art. 1) 18.690 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (wonen) (art. 1) 1.560 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (zoekgebied evz natuurontw.) (art. 1) 24.997 0,04%