Bestemmingsplan Buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 29-06-2011 de status vastgesteld gekregen door Someren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Someren
Dossier
NL.IMRO.0847.BP02011002
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0847.BP02011002-VS02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 68.377.121 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 8.430.024 12,33%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.887.977 5,69%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 1.297.037 1,90%

- Agrarisch met waarden - Abiotische waarden (art. 6) 5.573.229 8,15%
- Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden (art. 7) 22.947.516 33,56%
- Agrarisch met waarden - Natuurwaarden (art. 8) 1.370.894 2,00%

- Bedrijf (art. 9) 431.576 0,63%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 64.056 0,09%

- Bos (art. 11) 10.815.742 15,82%

- Gemengd - Landgoed (art. 12) 111.664 0,16%

- Groen (art. 13) 132.242 0,19%

- Horeca (art. 14) 19.565 0,03%

- Maatschappelijk (art. 15) 134.709 0,20%

- Natuur (art. 16) 6.155.906 9,00%

- Recreatie (art. 17) 213.484 0,31%

- Sport (art. 18) 191.207 0,28%

- Verkeer (art. 19) 3.537.625 5,17%

- Water (art. 20) 1.204.106 1,76%

- Wonen (art. 21) 1.858.562 2,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 22) 257.466 0,38%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 360.774 0,53%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 25) 225.079 0,33%
- Leiding - Water (art. 25) 153.283 0,22%

- Waarde - Archeologie (art. 26) 33.323.524 48,73%
- Waarde - Beschermd Dorpsgezicht (art. 27) 63.542 0,09%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 28) 7.134 0,01%
- Waarde - Ecologie (art. 29) 19.496.312 28,51%

- Waterstaat - Reserveringsgebied waterberging (art. 30) 672.451 0,98%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 30) 1.516.423 2,22%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36) 251.219 0,37%

- milieuzone - boringsvrije zone (art. 35) 2.295.709 3,36%
- milieuzone - waterwingebied (art. 35) 6.661.422 9,74%

- other: bebouwingsconcentratie (art. 35) 8.056.615 11,78%
- other: Zoekgebied EVZ (art. 35) 552.786 0,81%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 35) 39.448.852 57,69%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 35) 28.872.849 42,23%

- veiligheidszone - bevi (art. 36) 80.100 0,12%

- vrijwaringszone - invliegfunnel (art. 36) 6.023.007 8,81%
- vrijwaringszone - radar (art. 36) 10.294.534 15,06%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 37) 459.258 0,67%