1e partiele herziening Golfbaan De Swinkelsche 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Someren Dossier NL.IMRO.0847.BP02012004 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0847.BP02012004-VS01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 827.534 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bos (art. 3) 95.027 11,48%

- Sport - Golfbaan (art. 4) 706.954 85,43%

- Verkeer (art. 5) 25.553 3,09%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Maarheezerdijk