Bestemmingsplan Buitengebied 2014

Bestemmingsplan Buitengebied 2014 heeft op 21-04-2016 de status vastgesteld gekregen door Someren.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.0847.BP02013022
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0847.BP02013022-VS02
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 1.986.357 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 1.879.387 94,61%
- Agrarisch (art. 3) 18.948 0,95%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 1.860.439 93,66%
Agrarisch met waarden 18.495 0,93%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 18.495 0,93%
Bedrijf 7.240 0,36%
- Bedrijf (art. 6) 7.136 0,36%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 103 0,01%
Horeca 15.797 0,80%
- Horeca (art. 8) 15.797 0,80%
Wonen 65.438 3,29%
- Wonen (art. 9) 65.438 3,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 1.403 0,07%
- Leiding - Gas (art. 10) 262 0,01 %
- Leiding - Water (art. 11) 1.141 0,06 %
Waarde 1.348.912 67,91%
- Waarde - Archeologie (art. 12) 578.724 29,13 %
- Waarde - Attentiegebied EHS (art. 13) 259.191 13,05 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 14) 56.218 2,83 %
- Waarde - Ecologie (art. 15) 43.032 2,17 %
- Waarde - Groenblauwe mantel (art. 16) 401.560 20,22 %
- Waarde - Zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen (art. 17) 10.187 0,51 %
Waterstaat 10.003 0,50%
- Waterstaat - Reserveringsgebied waterberging (art. 18) 10.003 0,50 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 15.086 0,76%
- geluidzone - industrie (art. 21) 15.086 0,76 %
Milieuzone 270.113 13,60%
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 21) 131.996 6,65 %
- milieuzone - hydrologische bufferzone (art. 21) 138.117 6,95 %
Overige zone 484.881 24,41%
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 21) 474.954 23,91 %
- overige zone - zoekgebied EVZ (art. 21) 9.927 0,50 %
Veiligheidszone 21.384 1,08%
- veiligheidszone - bevi (art. 21) 21.384 1,08 %
Vrijwaringszone 357.957 18,02%
- vrijwaringszone - invliegfunnel (art. 21) 133.547 6,72 %
- vrijwaringszone - radar (art. 21) 224.410 11,30 %
Wetgevingzone 53.268 2,68%
- wetgevingzone - wro-zone (art. 21) 53.268 2,68 %